Rewitalizacja

Wykaz programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Załącznik do uchwały nr 16/684/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r.