Planowanie Strategiczne i Przestrzenne

Projekt „Ład przestrzenny w województwie kujawsko-pomorskim”

W dniu 1 lipca br. rozpoczęła się realizacja projektu związanego z przygotowaniem opracowania pn.: „Ład przestrzenny w województwie kujawsko-pomorskim. Diagnoza z założeniami programu jego kształtowania” przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Bezpośrednim wykonawcą zadania jest Wydział Nauk o Ziemi UMK w Toruniu. Opracowanie docelowo będzie składało się z dwóch części: diagnostycznej i projektowej. Zgodnie z umową część diagnostyczna będzie obejmowała m.in.:

  • analizę stanu prawnego w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie (ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów odpowiadających za zarządzanie przestrzenią i ich kompetencje zarządcze),
  • identyfikację przestrzenną terenów o najwyższym stopniu degradacji w podziale administracyjnym, w granicach gmin,
  • identyfikację głównych przyczyn dewastacji przestrzeni (w aspektach: funkcjonalnym, architektonicznym, ekonomicznym, społecznym, ekologicznym, itp.) w województwie kujawsko-pomorskim,
  • zarys tendencji dalszego przebiegu procesów kształtowania przestrzeni w województwie kujawsko-pomorskim.

 

Część projektowa będzie zawierała m.in.: propozycje działań na rzecz ładu przestrzennego, postulowane do polityk prowadzonych w regionie przez samorząd województwa. Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia to 21 listopada br.