Planowanie Strategiczne

Raporty Strategii 2020+

Raporty o stanie województwa z art. 34a ustawy o samorządzie województwa (uwzględniające roczne raporty z realizacji Strategii 2020+)

 

Raporty o stanie województwa z art. 34a ustawy o samorządzie województwa

 

Raporty roczne z realizacji Strategii 2020+

 

Raporty 3-letnie o stanie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa

 

Raporty analityczne realizowane na potrzeby monitorowania Strategii 2020+

 

  • „Ocena stanu przygotowania infrastruktury społecznej województwa kujawsko-pomorskiego dla potrzeb wszystkich pokoleń ze szczególnym uwzględnieniem usług kierowanych do osób starszych – Etap II – 5 największych miast województwa” (Tom I; Tom II)