Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr
Szukaj

Raporty Strategii 2020+

Raporty roczne z realizacji Strategii 2020+

 

Raporty 3-letnie o stanie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa

 

Raporty analityczne realizowane na potrzeby monitorowania Strategii 2020+

 

  • „Ocena stanu przygotowania infrastruktury społecznej województwa kujawsko-pomorskiego dla potrzeb wszystkich pokoleń ze szczególnym uwzględnieniem usług kierowanych do osób starszych - Etap II – 5 największych miast województwa” (Tom I; Tom II)

 

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone