Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

I zdalne posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia i Zespołu ds. edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego (K-P WRDS)

Halina Peplińska podczas zdalnego posiedzenia Zespołu ds ochrony zdrowia i Zespołu ds edukacji kultury i dziedzictwa narodowego przy K-P WRDS w dniu 27.06.2022 r., fot. Beata Wiśniewska
Halina Peplińska podczas zdalnego posiedzenia Zespołu ds ochrony zdrowia i Zespołu ds edukacji kultury i dziedzictwa narodowego przy K-P WRDS w dniu 27.06.2022 r., fot. Beata Wiśniewska

W dniu 27 czerwca 2022 r. odbyło się wspólne posiedzenie zespołów działających przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego: Zespołu ds. ochrony zdrowia i Zespołu ds. edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego. Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym.

 

Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Zespołu ds. ochrony zdrowia Pani Halina Peplińska.

 

Spotkanie odbyło się w celu wypracowania stanowiska na temat opieki psychiatrycznej oraz kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w województwie kujawsko-pomorskim.

 

W wyniku dyskusji ustalono, że Przewodnicząca Zespołu ds. ochrony zdrowia Pani Halina Peplińska i Przewodnicząca Zespołu ds. edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego Pani Mirosława Kaczyńska przygotują projekt stanowiska w przedmiotowym zakresie w oparciu o wnioski zgłoszone podczas posiedzeń plenarnych K-P WRDS 12.05.2022 r. i 10.06.2022 r. oraz podczas wspólnego posiedzenia zespołów 27.06.2022 r. Po akceptacji przez członków zespołów stanowisko zostanie przekazane Prezydium K-P WRDS.

 

p. Halina Peplińska podczas zdalnego posiedzenia Zespołu ds ochrony zdrowia i Zespołu ds edukacji kultury i dziedzictwa narodowego przy K-P WRDS w dniu 27.06.2022 r., fot. Beata Wiśniewskap. Wiesław Łasiński podczas zdalnego posiedzenia Zespołu ds ochrony zdrowia i Zespołu ds edukacji kultury i dziedzictwa narodowego przy K-P WRDS w dniu 27.06.2022 r., fot. Beata Wiśniewskap. Mirosława Kaczyńska podczas zdalnego posiedzenia Zespołu ds ochrony zdrowia i Zespołu ds edukacji kultury i dziedzictwa narodowego przy K-P WRDS w dniu 27.06.2022 r., fot. Beata Wiśniewskap. Barbara Belicka i p. Sławomir Wittkowicz podczas zdalnego posiedzenia Zespołu ds ochrony zdrowia i Zespołu ds edukacji kultury i dziedzictwa narodowego przy K-P WRDS w dniu 27.06.2022 r., fot. Beata Wiśniewska

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.