Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

od lewej p. A. Arndt, p. L. Walczak, p. M. Bogdanowicz, p. E. Kantowicz, p. Adrian Mól podczas posiedzenia plenarnego K-P WRDS
od lewej p. A. Arndt, p. L. Walczak, p. M. Bogdanowicz, p. E. Kantowicz, p. Adrian Mól podczas posiedzenia plenarnego K-P WRDS

IV posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

10 czerwca 2022 r. odbyło się IV w tym roku hybrydowe posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (K-P WRDS), któremu przewodniczył Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz, a w drugiej części Przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” Pan Leszek Walczak.

 

Główne tematy posiedzenia:

 

1. Sytuacja w oświacie:

a) Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjnych placówek oświatowych – stan obecny i perspektywa zmian;

b) Wyniki egzaminów zewnętrznych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w województwie kujawsko-pomorskim;

c) Kształcenie zawodowe w województwie kujawsko-pomorskim;

d) Kształcenie dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach w województwie kujawsko-pomorskim.

2. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Województwa za rok 2021.

3. Promowanie działań ukierunkowanych na budowaniu zdolności partnerów społecznych w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.

4. Sprawy organizacyjne.

 

W posiedzeniu oprócz członków K-P WRDS udział wzięli:

 1. Pan Marek Gralik – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty;
 2. Pan Krzysztof Maćkiewicz – Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosta Wąbrzeski (zdalnie);
 3. Pan Jacek Brygman – Przewodniczący Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wójt Gminy Cekcyn (zdalnie);
 4. Pani Iwona Waszkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy (zdalnie);
 5. Pan Adrian Mól – Zastępca Prezydenta Miasta Torunia;
 6. Pani Róża Lewandowska – Wiceprezydent Grudziądza (zdalnie);
 7. Pan Adam Stańczyk – Dyrektor Departamentu Planowania, Zrównoważonego Rozwoju i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;
 8. Pan Rafał Pietrucień – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;
 9. Pani Anna Łukaszewska – Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia (zdalnie);
 10. Pani Joanna Busz – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy (zdalnie);
 11. Pani Jolanta Zapędowska – Kierownik Referatu Rozwoju Miasta w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy (zdalnie);
 12. Pani Agnieszka Trimouille – główny specjalista w Wydziale Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Bydgoszczy (zdalnie);
 13. Pani Agnieszka Szady – główny specjalista w Wydziale Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Bydgoszczy (zdalnie);
 14. Pani Dagmara Angowska – Kierownik Biura ds. Społecznych w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;
 15. Pani Magdalena Poreda – starszy specjalista w Biurze Programowania Rozwoju Województwa Wydziału Planowania Strategicznego Departament Planowania, Zrównoważonego Rozwoju i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (zdalnie);
 16. Pani dr n. med. Małgorzata Dąbkowska – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychiatrii Dzieci i Młodzieży;
 17. Pani prof. dr hab. n. med. Alina Borkowska – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej;
 18. Pan Paweł Bednarski – Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw Osób Niepełnosprawnych;
 19. Pani Katarzyna Marszałkowska – Dyrektor Biura Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan;

 

Podczas spotkania Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Pan Marek Gralik przedstawił następujące prezentacje:

 1. „System wynagradzania nauczycieli – stan obecny i perspektywa zmian”.
 2. „Wyniki egzaminów zewnętrznych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w województwie kujawsko-pomorskim”.
 3. „Kształcenie zawodowe w województwie kujawsko-pomorskim”.
 4. „Kształcenie dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach w województwie kujawsko-pomorskim”.

 

Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw Osób Niepełnosprawnych Pan Paweł Bednarski przedstawił prezentację pt. „Główne determinanty niepełnosprawności u dzieci w województwie kujawsko-pomorskim”.

 

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Pani dr n. med. Małgorzata Dąbkowska przedstawiła prezentację pt. „Zdrowie psychiczne uczniów polskich szkół”.

 

W wyniku dyskusji ustalono, że zorganizowane zostanie wspólne posiedzenie zespołów funkcjonujących przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego:

Zespołu ds. ochrony zdrowia i Zespołu ds. edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego, w celu wypracowania stanowiska na temat opieki psychiatrycznej oraz kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w województwie kujawsko-pomorskim. Wypracowane przez zespoły stanowisko zostanie przedstawione Prezydium K-P WRDS.

 

Następnie Dyrektor Departamentu Planowania, Zrównoważonego Rozwoju i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Pan Adam Stańczyk przedstawił raport z realizacji w roku 2021 Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku– Strategia Przyspieszenia 2030+.

 

Na podstawie art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 ze zm.) marszałek województwa przedstawia stronie pracowników i stronie pracodawców WRDS do zaopiniowania sprawozdania z realizacji strategii rozwoju województwa.

 

W związku z brakiem quorum nie została przyjęta opinia w sprawie sprawozdania z realizacji Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego za rok 2021. Opinia zostanie poddana pod głosowanie w trybie korespondencyjnym.

 

Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Pan Rafał Pietrucień przedstawił prezentację pt. „Promowanie działań ukierunkowanych na budowaniu zdolności partnerów społecznych w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027”.

 

od lewej p. A. Arndt, p. L. Walczak, p. M. Bogdanowicz, p. E. Kantowicz, p. Adrian Mól podczas posiedzenia plenarnego K-P WRDSczłonkowie K-P WRDS i zaproszeni goście podczas posiedzenia plenarnego Radyod lewej p. A. Arndt, p. L. Walczak, p. M. Bogdanowicz, p. E. Kantowicz, p. Adrian Mól podczas posiedzenia plenarnego K-P WRDSod lewej p. B. Belicka, p. A. Gromadzka, p. M. Kolasiński, p. S. Gawronek podczas posiedzenia plenarnego K-P WRDSod lewej p. E. Kantowicz, p. A. Mól, p. M. Gralik, p. P. Bednarski podczas posiedzenia K-P WRDSod lewej p. E. Kantowicz, p. A. Mól, p. M. Gralik, p. P. Bednarski, p. A. Borkowska podczas posiedzenia K-P WRDSod lewej p. E. Kantowicz, p. A. Mól, p. M. Gralik, podczas posiedzenia K-P WRDSod lewej p. L. Walczak, p. M. Bogdanowicz, p. E. Kantowicz podczas hybrydowego posiedzenia K-P WRDSzaproszeni goście i członkowie K-P WRDS podczas posiedzenia plenarnego Rady