Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Od lewej p. M Bogdanowicz, p. B. Belicka, p. A. Gromadzka podczas posiedzenia K-P WRDS, fot. Jacek Nowacki
Od lewej p. M Bogdanowicz, p. B. Belicka, p. A. Gromadzka podczas posiedzenia K-P WRDS, fot. Jacek Nowacki

III posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W dniu 12 maja 2022 r. odbyło się III w tym roku hybrydowe posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (K-P WRDS), któremu przewodniczył Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

 

Główne tematy posiedzenia to:

 

Bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a dostęp do usług zdrowotnych w województwie kujawsko-pomorskim:

 • sytuacja psychiatrii dziecięcej,
 • zabezpieczenie opieki medycznej w okresie pandemii covid-19 oraz diagnostyka i dostęp do lekarzy specjalistów.

 

W posiedzeniu oprócz członków K-P WRDS udział wzięli:

 1. Pan Waldemar Kraska – Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia;
 2. Pani Joanna Startek – Naczelnik Wydziału Realizacji Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia;
 3. Pan Jan Gessek – Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy;
 4. Pani Beata Nowacka – Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy;
 5. Pani Halina Nowicka – Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy;
 6. Pan Artur Schubert – Starszy Specjalista WSOZ w Kujawsko-Pomorskim Oddziale Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy;
 7. Pani Monika Szczypska – Dyrektor ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu;
 8. Pani Sylwia Sobczak – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu;
 9. Pan dr hab. Wiktor Dróżdż – prof. UMK Kierownik Kliniki Psychiatrii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza;
 10. Pani lek. med. Anna Walczak – Koordynator Kliniki Psychiatrii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza;
 11. Pan Maciej Hoppe – Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu;
 12. Pani prof. dr hab. n. med. Alina Borkowska – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej, Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu;
 13. Pani dr n.med. Małgorzata Dąbkowska – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychiatrii Dzieci i Młodzieży;
 14. Pani Magdalena Daszkiewicz – Dyrektor Wydziału Zdrowia – Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

 

W wyniku dyskusji ustalono, że do programu najbliższego posiedzenia planarnego K-P WRDS planowanego 10 czerwca 2022 r., poświęconego sytuacji w oświacie, włączony zostanie punkt dotyczący nauczania dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi.

 

Przewodniczący K-P WRDS Mikołaj Bogdanowicz zaproponował zlecenie specjalistom z dziedziny psychiatrii opracowanie poradnika dla rodziców oraz szkół, który wskazywałby jak zapobiegać oraz jak pomagać dzieciom i młodzieży z problemami psychicznymi.

 

Ustalono, że w celu wypracowania stanowiska K-P WRDS w sprawie podjęcia działań wspierających dzieci i młodzież wymagającą pomocy psychiatrycznej powinny wspólnie spotkać się zespoły działające przy K-P WRDS:

 • Zespół ds. ochrony zdrowia,
 • Zespół ds. edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Wypracowane przez członków zespołów stanowisko zostanie przedstawione Prezydium K-P WRDS.

 

Zaproszeni goście i członkowie K-P WRDS podczas posiedzenia plenarnego K-P WRDS w dniu 12.05.2022 r. , fot. Jacek NowackiUczestnicy zdalnego posiedznia plenarnego K-P WRDS w dniu 12.05.2022 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy zdalnego posiedznia K-P WRDS w dniu 12.05.2022 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedznia K-P WRDS w dniu 12.05.2022 r., fot. Jacek NowackiPan Waldemar Kraska, Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia podczas posiedzenia plenarnego K-P WRDS w dniu 12.05.2022 r., fot. Jacek NowackiOd lewej p. p. H. Nowicka. p. B. Nowacka, p. A Schubert, p. M Daszkiewicz podczas posiedzenia plenarnego K-P WRDS w dniu 12.05.2022 r., fot. Jacek NowackiOd lewej p. M. Kaczyńska, p. A. Arndt, p. H. Matuszewski, p. M Bogdanowicz, p. M. Kolasiński, p. B. Belicka, p. A. Gromadzka podczas posiedzenia K-P WRDS w dniu 12.05.2022 r., fot. Jacek NowackiOd lewej p. M. Kaczyńska, p. A. Arndt, p. H. Matuszewski, p. M Bogdanowicz, p. M. Kolasiński podczas posiedzenia K-P WRDS w dniu 12.05.2022 r., fot. Jacek NowackiOd lewej p. M. Dąbkowska, p. H. Nowicka. p. B. Nowacka, p. A Schubert, p. M Daszkiewicz podczas posiedzenia plenarnego K-P WRDS w dniu 12.05.2022 r., fot. Jacek NowackiOd lewej p. M. Dąbkowska, p. H. Nowicka. p. B. Nowacka podczas posiedzenia plenarnego K-P WRDS w dniu 12.05.2022 r, fot. Jacek NowackiOd lewej p. A. Arndt, p. H. Matuszewski, p. M Bogdanowicz, p. M. Kolasiński, p. B. Belicka, p. A. Gromadzka, p. Z. Wyszogrodzki podczas posiedzenia K-P WRDS w dniu 12.05.2022 r., fot. Jacek NowackiOd lewej A. Arndt, p. H. Matuszewski, p. M Bogdanowicz podczas posiedzenia K, fot. Jacek NowackiCzłonkowie K-P WRDS i zaproszeni goście  podczas posiedzenia plenarnego K-P WRDS w dniu 12.05.2022 r., fot. Jacek NowackiOd lewej p. M Bogdanowicz, p. B. Belicka, p. A. Gromadzka podczas posiedzenia K-P WRDS w dniu 12.05.2022 r., fot. Jacek Nowacki