Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Logotyp Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

III posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w 2022 roku

28 kwietnia 2022 r. odbyło się trzecie w tym roku posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, któremu przewodniczył Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz. W spotkaniu uczestniczyli: członkowie Prezydium oraz doradcy K-P WRDS, Pan Marek Gralik – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Pan Łukasz Jaworski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu (WUP).

 

Główne tematy posiedzenia to:

1. Sytuacja oświaty i pracowników placówek oświatowych po przyjęciu uchodźców z Ukrainy i konieczności włączenia ich do systemu edukacji w naszym województwie. Prezentacje w przedmiotowym zakresie, przedstawił Pan Marek Gralik, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

 

2. Sprawy organizacyjne.

 

Pan Łukasz Jaworski, Dyrektor WUP przedstawił zaktualizowany projekt Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2022 rok (RPDZ), uwzględniający zmianę sytuacji na rynku pracy spowodowaną napływem do Polski uchodźców z Ukrainy. Zaktualizowany projekt RPDZ zostanie przesłany trybem obiegowym do akceptacji do członków K-P WRDS.

 

Wniosek Zespołu ds. polityki społecznej i dialogu społecznego w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa planowania i wydatkowania w jednostkach sektora finansów publicznych został przyjęty do wiadomości Prezydium K-P WRDS.

 

Ponadto stanowisko strony pracowników i strony pracodawców K-P WRDS w sprawie funkcjonowania sądów w województwie w oparciu o problemy kadrowe i płacowe pracowników wymiaru sprawiedliwości zostanie uzupełnione o materiał analityczny.

 

Najbliższe posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, zgodnie z zatwierdzonym programem działania K-P WRDS odbędzie

się 12 maja 2022 r.

Tematem spotkania będzie: Bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a dostęp do usług zdrowotnych w województwie kujawsko-pomorskim:

  • sytuacja psychiatrii dziecięcej,
  • diagnostyka i dostęp do lekarzy specjalistów,
  • zabezpieczenie opieki medycznej w okresie pandemii COVID-19 dla osób z innymi schorzeniami wymagającymi pilnej hospitalizacji.