Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Od lewej p. L. Walczak, p. J. Szopiński, p. T. Latos, p. M. Bogdanowicza, p. R. Rogalski podczas posiedzenia Prezydium K-P WRDS
Od lewej p. L. Walczak, p. J. Szopiński, p. T. Latos, p. M. Bogdanowicza, p. R. Rogalski podczas posiedzenia Prezydium K-P WRDS

IV posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

27 czerwca 2022 r. odbyło się czwarte w tym roku posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, któremu przewodniczył Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

 

W posiedzeniu oprócz członków K-P WRDS i doradców Rady udział wzięli:

 

 1. Tomasz Latos – Poseł na Sejm RP Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia,
 2. Jan Szopiński – Poseł na Sejm RP,
 3. dr hab. Andrzej Sokala – Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 4. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska – Prorektor ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 5. dr Tomasz Jędrzejewski – Kanclerz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 6. dr n. o zdr. inż. Jacek Kryś – Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy,
 7. Jan Gessek – Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy,
 8. Michał Pankiewicz – Przewodniczący Związku Zawodowego Ratowników Medycznych i Pielęgniarek Oddziału Klinicznego Medycyny Ratunkowej Szpitala im. dr J. Biziela w Bydgoszczy,
 9. Mariola Andrysiak – Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Zakładowej Organizacji Związkowej przy Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 w Bydgoszczy,
 10. Barbara Czurek – Przewodnicząca NSZZ „Solidarność’80” Komisja Zakładowa przy Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy,
 11. Wioletta Trzos – Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy,
 12. Anna Żuk-Krasińska – Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii przy Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 dr. J. Biziela w Bydgoszczy,
 13. Janusz Kotanowicz – Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii Oddział terenowy przy Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 dr. J. Biziela w Bydgoszczy,
 14. Rafał Losik – Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr Antoniego Jurasza,
 15. Alicja Szamach – Członek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr Antoniego Jurasza,
 16. Jacek Bieńkowski – Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy,
 17. Łukasz Sokołowski – Zastępca Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy.

 

Główne tematy posiedzenia:

 1. Planowana konsolidacja Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy i Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.
 2. Przedstawienie potrzeb i oczekiwań partnerów społecznych K-P WRDS dotyczących „Działań ukierunkowanych na budowanie zdolności partnerów społecznych w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027”.

 

Zapowiadana przez władze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu konsolidacja dwóch szpitali uniwersyteckich w Bydgoszczy wzbudziła zainteresowanie członków Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Informacje medialne w tej sprawie nosiły znamiona niedomówień, dlatego w celu wyjaśnienia wątpliwości postanowiono umożliwić spotkanie przedstawicieli związków zawodowych działających na terenie obu szpitali z Rektorem UMK.

 

Podczas spotkania Rektor UMK zadeklarował, że decyzja dotycząca fuzji szpitali została odłożona o co najmniej 3 miesiące. Do tego czasu powinny zakończyć się prace zespołów powołanych przez władze Uniwersytetu, które mają ocenić zasadność konsolidacji szpitali.

 

Kolejne posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w przedmiotowym zakresie odbędzie w drugim tygodniu września br.

 

W wyniku dyskusji ustalono, że strona społeczna przedstawi do Biura K-P WRDS potrzeby i oczekiwania dotyczące „Działań ukierunkowanych na budowanie zdolności partnerów społecznych w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027”. Zebrany materiał zostanie przekazany przez Przewodniczącego K-P WRDS Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Od lewej p. L. Walczak, p. J. Szopiński, p. T. Latos, p. M. Bogdanowicza, p. R. Rogalski podczas posiedzenia Prezydium K-P WRDSOd lewej p. B. Belicka, p. S. Wittkowicz, p. A. Arndt., H. Matuszewski, p. L. Walczak, p. J. Szopiński podczas posiedzenia Prezydium K-P WRDSPrezydium K-P WRDS i zaproszeni goście podczas posiedzenia Prezydium K-P WRDS w dniu 27.06.2022 r.