Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

od lewej p. R. Kempiński, p. M. Bogdanowicz, p. Z. Ostrowski, p. M. Ślachciak, p. R. Rogalski, p. L. Walczak podczas posiedzenia Prezydium K-P WRDS

V posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

26 sierpnia 2022 r. odbyło się piąte w tym roku posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, któremu przewodniczył Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

 

Głównym tematem posiedzenia była planowana konsolidacja Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy i Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.

 

Na posiedzeniu Prezydium WRDS 27 czerwca 2022 r. Rektor UMK złożył deklarację, że prezentacja wyników pracy Zespołów powołanych przez władze Uniwersytetu, które mają ocenić zasadność konsolidacji szpitali na forum Rady Dialogu nastąpi przed podjęciem ostatecznej decyzji w powyższej sprawie.

 

Członkowie Prezydium WRDS z dezaprobatą przyjęli informację Rektora UMK z 19 sierpnia 2022 r., mówiąca o tym, że ze względu na szczególnie skomplikowany charakter spraw, a także jej aspekt społeczny oraz okres wakacyjny prace dotyczące funkcjonowania dwóch szpitali uniwersyteckich nie zostaną zakończone do września 2022 r.

 

W związku z powyższym, w wyniku dyskusji ustalono, że Prezydium K-P WRDS niezwłocznie przyjmie stanowisko (List otwarty) w sprawie planowanej konsolidacji Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy i Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.

 

od lewej p. R. Kempiński, p. M. Bogdanowicz, p. Z. Ostrowski, p. M. Ślachciak, p. R. Rogalski, p. L. Walczak podczas posiedzenia Prezydium K-P WRDSod lewej p. A. Arndt, p. H. Matuszewski, p. R. Kempiński, p. M. Bogdanowicz, p. Z. Ostrowski, p. M. Ślachciak, p. R. Rogalski podczas posiedzenia Prezydium K-P WRDSod lewej p. H. Matuszewski, p. R. Kempiński, p. M. Bogdanowicz, p. Z. Ostrowski, p. M. Ślachciak, p. R. Rogalski podczas posiedzenia Prezydium K-P WRDSod lewej p. R. Rewoliński, p. A. Arndt, p. H. Matuszewski, p. R. Kempiński, p. M. Bogdanowicz, p. Z. Ostrowski, p. M. Ślachciak podczas posiedzenia Prezydium K-P WRDS