Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Uczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS w Kruszwicy 13.09.2022 r., fot. Jacek Nowacki
Uczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS w Kruszwicy 13.09.2022 r., fot. Jacek Nowacki

V posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

13 września 2022 r. odbyło się V w tym roku posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (K-P WRDS), któremu przewodniczył Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

 

Podczas spotkania Prezes PGW Wody Polskie Krzysztof Woś omówił kwestie dotyczące Kaskady Dolnej Wisły i perspektywy budowy stopnia wodnego w Siarzewie. Po prezentacji odbył się panel dyskusyjny pt. „Czy stać nas na bierność w gospodarce wodnej?”, moderowany przez Żanetę Marciniak – Zastępcę Dyrektora Projektu SW Siarzewo, PGW Wody Polskie. Jako paneliści wystąpili: Jan Krzysztof Ardanowski, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Rady do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP, Krzysztof Woś, Prezes PGW Wody Polskie,  prof. dr hab. Zygmunt Bernard Babiński z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (dalej UKW), dr inż. Łukasz Weber – specjalista ds. inżynierii środowiska oraz dr inż. Jarosław Tomalik, Prezes Hydroergia sp. z o.o.

 

W dalszej części posiedzenia Maciej Banachowski, Prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego mówił o bezpieczeństwie nad wodą i roli WOPR.

 

Prof. UKW dr Michał Habel przedstawił natomiast projekt pt. „Woda dla Kujaw – żywność dla Polski”, którego podstawowym celem jest poprawa bezpieczeństwa żywnościowego Polski, poprzez kompleksowe uregulowanie problemu zaopatrzenia w wodę terenów o bardzo dużym potencjale dla prowadzenia gospodarki rolnej w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego oraz przeprowadzenie pilotażu adaptacji sektora rolniczego do zachodzących zmian klimatu.

 

Roman Rogalski, Prezes Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan wręczył dyplomy członkom zespołu tworzącego projekt „Woda dla Kujaw – żywność dla Polski”.

 

Wyróżnienia otrzymali:

 1. dr hab. Zygmunt Babiński, Katedra Rewitalizacji Dróg Wodnych, UKW w Bydgoszczy;
 2. Ewa Birek Zastępca Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku;
 3. dr Grzegorz Chocian, ECOPROBONO Fundacja Konstruktywnej Ekologii;
 4. Józef Drzazgowski, Prezes Stowarzyszenia Ekologicznego Eko-Przyjezierze;
 5. Justyna Gostkowska-Kunert, Naczelnik Wydziału Współpracy Regionalnej, Departament Planowania, Zrównoważonego Rozwoju i Nauki UM WKP;
 6. prof. dr hab. Michał Janusz Habel, prof. UKW, Kierownik Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wiceprzewodniczący PRGW, Ministerstwo Infrastruktury;
 7. Marek Kachnic, Geolog Wojewódzki, Departament Środowiska UM WKP;
 8. dr Wiesława Kasperska-Wołowicz, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach;
 9. Żaneta Marciniak, Zastępca Dyrektora Projektu Stopień Wodny Siarzewo, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie;
 10. Tomasz Molenda, Prezes Zarządu Ciech Soda Polska;
 11. dr Bogumił Nowak, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
 12. dr hab. Krystian Obolewski, prof. UKW, Kierownik Katedry Hydrobiologii UKW w Bydgoszczy;
 13. dr hab. inż. Roman Rolbiecki, prof. PBŚ, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii Politechniki Bydgoskiej;
 14. Andrzej Sieradzki, Dyrektor Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia;
 15. Grzegorz Smytry, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy;
 16. dr Krzysztof Wrzosek, Dyrektor Biura Projektów Strategicznych, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

 

Podczas kolejnego panelu dyskusja toczyła się wokół tematu „Jak pogodzić ochronę środowiska z produkcją przemysłowo-rolną?”. Debatę moderował Roman Rogalski, a jako paneliści wystąpili: Sławomir Kopyść, Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Ryszard Zarudzki, Zastępca Dyrektora ds. transferu wiedzy i innowacji Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Tomasz Molenda, Prezes Zarządu CIECH Soda Polska S.A., Paweł Szadek, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska ZE PAK SA, dr Przemysław Nawrocki z Fundacji WWF Polska oraz Maria Stępniewska, Dyrektor Pionu Biznesu Orlen Neptun Sp. z o.o.

 

W związku z brakiem quorum uchwały Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego zostały poddane pod głosowanie w trybie korespondencyjnym.

 

Uczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS w Kruszwicy 13.09.2022 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS w Kruszwicy 13.09.2022 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS w Kruszwicy 13.09.2022 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS w Kruszwicy 13.09.2022 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS w Kruszwicy 13.09.2022 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS w Kruszwicy 13.09.2022 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS w Kruszwicy 13.09.2022 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS w Kruszwicy 13.09.2022 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS w Kruszwicy 13.09.2022 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS w Kruszwicy 13.09.2022 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS w Kruszwicy 13.09.2022 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS w Kruszwicy 13.09.2022 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS w Kruszwicy 13.09.2022 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS w Kruszwicy 13.09.2022 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS w Kruszwicy 13.09.2022 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS w Kruszwicy 13.09.2022 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS w Kruszwicy 13.09.2022 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS w Kruszwicy 13.09.2022 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS w Kruszwicy 13.09.2022 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS w Kruszwicy 13.09.2022 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS w Kruszwicy 13.09.2022 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS w Kruszwicy 13.09.2022 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS w Kruszwicy 13.09.2022 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS w Kruszwicy 13.09.2022 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS w Kruszwicy 13.09.2022 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS w Kruszwicy 13.09.2022 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS w Kruszwicy 13.09.2022 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS w Kruszwicy 13.09.2022 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS w Kruszwicy 13.09.2022 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS w Kruszwicy 13.09.2022 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS w Kruszwicy 13.09.2022 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS w Kruszwicy 13.09.2022 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS w Kruszwicy 13.09.2022 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS w Kruszwicy 13.09.2022 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS w Kruszwicy 13.09.2022 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS w Kruszwicy 13.09.2022 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS w Kruszwicy 13.09.2022 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS w Kruszwicy 13.09.2022 r., fot. Jacek Nowacki