Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

od lewej p. Z. Ostrowski, p. M. Bogdanowicz, p. M. Mróz, p. J. Brygman podczas posiedzenia Prezydium KP WRDS
od lewej p. Z. Ostrowski, p. M. Bogdanowicz, p. M. Mróz, p. J. Brygman podczas posiedzenia Prezydium KP WRDS

VI posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

27 września 2022 r. odbyło się szóste w tym roku posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, któremu przewodniczył Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

 

Głównym tematem posiedzenia była sytuacja finansowa jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego.

 

W posiedzeniu oprócz członków i doradców K-P WRDS udział wzięli:

  1. Radosław Kempinski – II Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski,
  2. Zbigniew Ostrowski – Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  3. Rafał Bruski   – Prezydent Bydgoszczy,
  4. Michał Mróz – Starosta Tucholski,
  5. Jacek Brygman – Przewodniczący Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wójt Gminy Cekcyn,
  6. Aneta Pietrzak – Skarbnik Miasta Torunia.

 

Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski przedstawił sytuację finansową Miasta Bydgoszczy.

Zwrócił uwagę, że od 2019 r. nastąpił spadek rosnącej corocznie nadwyżki operacyjnej, z poziomu 292 mln zł, do planowanego na koniec 2022 r. poziomu -7 mln. zł.

Na obecną sytuację ma wpływ m.in.:

1)  wzrost wydatków samorządów,

2)  ograniczenie dochodów,

3)  wzrost cen energii,

4)  wysoka inflacja,

5)  wzrost wydatków na obsługę długu.

 

W Bydgoszczy w latach 2019-2022 nastąpił wzrost wydatków m.in. w obszarach:

1)  oświata                                                 +58.375.909 zł

2)  komunikacja publiczna                +48.457.058 zł

3)  energia i media                                 +40.832.254 zł

4)  koszt finansowania (odsetki)    +26.611.650 zł

 

Ograniczenie dochodów samorządów nastąpiło zwłaszcza poprzez zmniejszenie wpływów z PIT. Przekazywane samorządom jednorazowe rekompensaty nie stabilizują dochodów z PIT. Subwencje przekazywane w 2021 i 2022 roku nie niwelują strat samorządów.

 

Dla Bydgoszczy ubytek dochodów z PIT w latach 2019-2023 pomniejszony o sumę rekompensat wyniesie – 436.492.418,74 zł.

 

Trudna sytuacja finansowa spowoduje, że samorządy będą zmuszone do podejmowania niekorzystnych dla mieszkańców decyzji, takich jak: podwyżki podatków i opłat lokalnych, ograniczenie inwestycji, ograniczenie wzrostu wynagrodzeń pracowników samorządowych, gaszenie oświetlenia ulicznego, ograniczanie komunikacji publicznej, zamykanie basenów, obniżanie temperatury w DPS, szkołach, przedszkolach i żłobkach.

 

W związku z powyższym Prezydent Bydgoszczy zaapelował o pilne podjęcie działań gwarantujących samorządom odbudowanie płynności finansowej.

 

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz zwrócił uwagę, że w 2021 r. nadwyżka operacyjna Bydgoszczy wraz z rekompensatą wyniosła 316 mln zł. Jeżeli chodzi o pierwsze półrocze 2022 r., cały czas widać dobrą kondycją samorządów. Wyniki drugiego półrocza 2022 r. wiążą się z obawami samorządów wynikającymi z wydarzeń, które miały wpływ na obecną sytuację:

– 5 fal pandemii Covid-19.

– atak zbrojny Rosji na Ukrainę,

– kryzys energetyczny,

– wzrost cen gazu, węgla,

– globalna inflacja,

– polityka klimatyczna Unii Europejskiej,

– blokada wypłat Polsce pieniędzy z KPO przez Unię Europejską,

– brak wsparcia finansowego dla Polski ze środków Unii Europejskiej w związku z największą migracją w Europie od II wojny światowej.

Wojewoda zapewnił, że rząd reaguje na obecną sytuację i samorządy otrzymają dodatkowe 13,7 mld zł wsparcia, na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Każda gmina otrzyma co najmniej 2,9 mln zł, powiaty 6,1 mln zł, a województwa 32,7 mln zł.

 

od lewej p. M. Kolasiński, p. S. Wittkowicz, p. H. Matuszewski, p. L. Walczak p. R. Kempiński, p. R. Bruski, p. Z. Ostrowski podczas posiedzenia Prezydium KP WRDSod lewej p. M. Kolasiński, p. S. Wittkowicz, p. H. Matuszewski, p. L. Walczak podczas posiedzenia Prezydium KP WRDSod lewej p. R. Kempiński, p. R. Bruski, p. Z. Ostrowski, p. M. Bogdanowicz, p. M. Mróz, p. J. Brygman podczas posiedzenia Prezydium KP WRDS