Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Posiedzenie ZdsPGRPiSRW przy KP WRDS w dniu 11.10.2022
Posiedzenie ZdsPGRPiSRW przy KP WRDS w dniu 11.10.2022

II Posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego

W dniu 11 października 2022 r. odbyło się II w tym roku posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa.

 

W spotkaniu udział wzięli członkowie Zespołu oraz zaproszeni goście w tym:

 • Sławomir Kopyść – Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 • Maria Wasiak – Zastępca Prezydenta Bydgoszczy,
 • Adam Stańczyk – Dyrektor Departamentu Planowania, Zrównoważonego Rozwoju i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 • Leszek A. Latosiński – Sekretarz Gminy Nowa Wieś Wielka,
 • Leszek Walczak – Wiceprzewodniczący K-P WRDS, Przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”,
 • Wojciech Kędzia – Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy,
 • Łukasz Religa – Prezes Stowarzyszenia Nowy Bursztynowy Szlak,
 • Katarzyna Delbowska – Prezes Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego z o. o.,
 • Sebastian Borowiak – Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy,
 • Kamil Tarczewski – Wiceprezes ds. Infrastruktury Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA,
 • Władysław Kołybski – Dyrektor Zarząd Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
 • Jan Frankowski – Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu,
 • Jakub Siedlecki – p.o. Nadleśniczego Nadleśnictwa Bydgoszcz,
 • Justyna Gostkowska-Kunert – p.o. Naczelnika Wydziału Współpracy Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 • Sandra Borys-Wysocka – Kierownik Biura ds. Współpracy z Samorządami Lokalnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 • Kamil Orłowski – Biuro Monitorowania Rozwoju Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 • Rafał Maszewski – Biuro Projektów Ekologicznych Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 • Szymon Bryzgalski – Kierownik Zespołu Rozwoju Regionalnego w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego,
 • Krzysztof Derc – Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego,
 • Paweł Kot – Zastępca Dyrektora Biura Strategii PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.,
 • Joanna Gasek – Zastępca Dyrektora Działu Inwestycji Strefowych Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.,
 • Katarzyna Marszałkowska – Dyrektorka Biura Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan.

 

Tematem posiedzenia był stan przygotowań do budowy Terminala Intermodalnego Bydgoszcz Emilianowo.

 

Pan Paweł Bukowski – Prezes Zarządu Terminala Intermodalnego Bydgoszcz Emilianowo Sp. z o.o., przedstawił prezentację „Kolejowo-drogowy terminal intermodalny Bydgoszcz -Emilianowo aktualny stan prac nad projektem”.

 

Prezentacje w przedmiotowym zakresie przedstawili również:

– Sebastian Borowiak – Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy,

– Joanna Gasek – Zastępca Dyrektora Działu Inwestycji Strefowych Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.,

– Adam Stańczyk – Dyrektor Departamentu Planowania, Zrównoważonego Rozwoju i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

W wyniku dyskusji ustalono, że opracowane zostanie stanowisko Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa w sprawie poparcia budowy Terminala Intermodalnego Bydgoszcz Emilianowo, które będzie rekomendowane do przyjęcia przez Kujawsko-Pomorską Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego. Projekt stanowiska Zespołu poddany zostanie pod głosowanie w trybie korespondencyjnym.

 

Posiedzenie ZdsPGRPiSRW przy KP WRDS w dniu 11.10.2022Członkowie ZdsPGRPiSRW oraz zaproszeni goście podczas posiedzenia Zespołu w dniu 11.10.2022Posiedzenie ZdsPGRPiSRW przy KP WRDS w dniu 11.10.2022 uczestnicy posiedzenia Zespołu ds polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa w dniu 11.10.2022 r.uczestnicy posiedzenia Zespołu ds polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa w dniu 11.10.2022 r. KP UW Zaproszeni goście podczas posiedzenia ZdsPGRPiSRW w dniu 11.10.2022 r.