Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Członkowie Prezydium K-P WRDS oraz zaproszeni goście podczas posiedzenia Prezydium K-P WRDS w dniu 21.12.2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskigo w Toruniu, fot. Beata Wiśniewska
Członkowie Prezydium K-P WRDS oraz zaproszeni goście podczas posiedzenia Prezydium K-P WRDS w dniu 21.12.2022 r., fot. Beata Wiśniewska

VII posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

21 grudnia 2022 r. odbyło się ostanie w tym roku posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, któremu przewodniczył Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

 

Głównym tematem posiedzenia było przyjmowanie i zagospodarowanie od 01.01.2023 r. odpadów z Gminy Miasta Toruń przez Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. (dalej ProNatura).

 

W posiedzeniu oprócz członków Prezydium K-P WRDS udział wzięli:

 • Michał Zaleski – Prezydent Miasta Torunia
 • Zbigniew Fiderewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Torunia
 • Jolanta Zagórska – Radca Prawny
 • Michał Sztybel – Zastępca Prezydenta Bydgoszczy
 • Klaudia Subutkiewicz – Dyrektor Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszczy
 • prof. Krystian Ziemski
 • mec. Maciej Kiełbus  
 • Daniel Jurewicz – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
 • Andrzej Wieczyński – Wójt Gminy Obrowo
 • Joanna Zielińska – Zastępca Wójta Gminy Obrowo
 • Jan Surdyka – Wójt Gminy Zławieś Wielka
 • Wojciech Konstanty – Zastępca Wójta Gminy Łubianka
 • Marian Wojciul – Kierownik Referatu utrzymania infrastruktury i gospodarki odpadami
 • Piotr Kowal – Wójt Gminy Łysomice
 • Tomasz Krasicki – Wójt Gminy Czernikowo
 • Adam Stańczyk – Dyrektor Departamentu Planowania, Zrównoważonego Rozwoju i Nauki
 • Beata Sumińska – podinspektor UM WKP

 

Prezydent Miasta Torunia Pan Michał Zaleski przypomniał, że w 2009 roku miasta Toruń i Bydgoszcz zawarły porozumienie na budowę spalarni śmieci, która powstała dzięki wsparciu unijnemu i rozpoczęła działanie w 2015 roku, prowadzona jest przez spółkę ProNatura.

 

Zgodnie z zawartym porozumieniem, Toruń uczestniczył w przygotowaniu i prowadzeniu tej inwestycji, po uruchomieniu zakładu brał udział w dostarczaniu do niego odpadów. Porozumienie przewiduje, żę okres jego wypowiedzenia nie będzie krótszy niż 6 lat.

 

W połowie listopada dotarła do Urzędu Miasta Torunia informacja, że przedmiotowe porozumienie jest nieważne. Decyzja o tym została oparta o opinię jednej kancelarii prawnej i pogląd Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 

Jeżeli Gmina Toruń nie podpisze nowego porozumienia, przygotowanego przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy wówczas z dniem 1 stycznia 2023 r. spalarnia zaprzestanie przyjmowania odpadów z Torunia. Jest to 58 tysięcy ton odpadów rocznie.

 

28 grudnia 2022 roku w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy w obecności mediatorów odbyło się spotkanie przedstawicieli Prezydentów Miast Torunia i Bydgoszczy, w sprawie zawarcia nowego porozumienia określającego warunki korzystania ze spalarni.

 

Na jego podstawie, Miasto Toruń będzie dostarczało odpady do spalarni ProNatura zgodnie ze stawkami obowiązującymi inne gminy.

 

Jak podkreślił Pan Michał Sztybel, Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy, jeśli porozumienie takie nie zostanie podpisane jeszcze w tym roku, to od 1 stycznia 2023 r. odpady przywożone z Torunia będą podlegać stawkom komercyjnym.

 

Członkowie Prezydium K-P WRDS oraz zaproszeni goście podczas posiedzenia Prezydium K-P WRDS w dniu 21.12.2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskigo w Toruniu, fot. Beata WiśniewskaPosiedzenie Prezydium K-P WRDS w dniu 21.12.2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskigo w Toruniu, fot. Beata WiśniewskaPosiedzenie Prezydium K-P WRDS w dniu 21.12.2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskigo w Toruniu, fot. Beata WiśniewskaUczestnicy posiedzenia Prezydium K-P WRDS w dniu 21.12.2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskigo w Toruniu, fot. Beata WiśniewskaUczestnicy posiedzenia Prezydium K-P WRDS w dniu 21.12.2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskigo w Toruniu, fot. Beata WiśniewskaZaproszeni goście podczas posiedzenia Prezydium K-P WRDS w dniu 21.12.2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskigo w Toruniu, fot. Beata Wiśniewska