Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Uczestnicy posiedzenia Prezydium KP WRDS, fot. Mikołaj Kuras
Uczestnicy posiedzenia Prezydium KP WRDS, fot. Mikołaj Kuras

I posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w 2023 roku

W dniu 24.01.2023 r., w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się I posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

 

Główne tematy posiedzenia to:

  1. Ustalenie projektu programu działania K-P WRDS na 2023 r.
  2. Sprawy organizacyjne.

 

Zgodnie z § 9 regulaminu Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, projekt programu działania WRDS jest ustalany przez Prezydium

i zatwierdzany na posiedzeniu plenarnym Rady w drodze uchwały,
w terminie do dnia 20 lutego każdego roku.

Podstawą opracowania projektu programu działania WRDS są propozycje zagadnień przedstawione przez każdą z organizacji wchodzących w jej skład oraz stronę rządową i samorządową.

 

Postanowiono, że Biuro Obsługi WRDS, w oparciu o ustalenia podjęte przez Prezydium przygotuje projekt powyższej uchwały, który zostanie poddany pod głosowanie na najbliższym posiedzeniu plenarnym Rady.

 

od lewej p. Paulina Biel, p. Piotr Hadrysiak, p. Harald Matuszewski, p. Andrzej Arndt podczas posiedzenia Prezydium KP WRDS, fot. Mikołaj Kurasod lewej Pan Harald Matuszewski, Pan Andrzej Arndt podczas posiedzenia Prezydium KP WRDS, fot. Mikołaj Kurasod lewej Pan Leszek Walczak, Pan Piotr Całbecki podczas posiedzenia KP WRDS, fot. Mikołaj Kurasod lewej Pan Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pan Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski podczas Posiedzenia Prezydium KP WRDS, fot. Mikołaj Kurasod lewej Pani Elżbieta Kantowicz, Pan Roman Rogalski, Pan Adam Stańczyk, Pani Joanna Zoń, Pani Beata Sumińska podczas posiedzenia KP WRDS, fot. Mikołaj KurasUczestnicy posiedzenia Prezydium KP WRDS, fot. Mikołaj Kuras