Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Toruń, 20 lutego 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Toruń, 20 lutego 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Posiedzenie Rady Dialogu

Marszałek Piotr Całbecki przewodniczył poniedziałkowemu (20 lutego) posiedzeniu plenarnemu Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. KPWRDS spotkała się w Urzędzie Marszałkowskim, w porządku obrad znalazły się m.in. Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza (FEdKP) 2021-2027, wpływ impasu w kwestii środków Krajowego Funduszu Odbudowy na sytuację gospodarcza kraju i regionu oraz pochodne wojny na Ukrainie.

– To i najbliższe posiedzenia zdominują z całą pewnością sprawy związane z nową perspektywą budżetu unijnego, mam tu na myśli realizację naszego programu regionalnego, Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Chcemy włączyć radę w tę problematykę tak, by był to stały punkt naszych spotkań, przynajmniej raz w roku, kiedy będziemy mówili o postępach w realizacji i wsłuchiwali się w postulaty zarówno strony związkowej, jak i przedstawicieli pracodawców – powiedział przed posiedzeniem marszałek Piotr Całbecki.

FEdKP 2021-2027 to nasz nowy program regionalny będący podstawą inwestowania w naszym województwie unijnych środków nowej perspektywy. Jego wartość to 1 836 mln euro. Głównym akcentem programu są inwestycje wpisujące się w Europejski Zielony Ład, związane przede wszystkim z efektywnością energetyczną i energetyką opartą na źródłach odnawialnych, działaniami na rzecz adaptacji do zmian klimatu i transportem niskoemisyjnym. Na sam tylko niskoemisyjny transport miejski przeznaczamy 132 miliony euro, na zieloną energetykę i ochronę środowiska blisko 400 milionów euro. Prawie pół miliarda euro to pieniądze na szeroko rozumianą politykę społeczną. Jedną czwartą budżetu programu będą dysponowały lokalne społeczności i lokalne organizacje, a 180 mln euro, 10 proc. wartości programu,  przekażemy beneficjentom na zasadzie zwrotnych instrumentów finansowych.

Polski Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to 22,5 mld euro dotacji oraz 12,1 mld euro tanich pożyczek, rozpisanych na transze do końca 2026 roku. Impas w uzgodnieniach dotyczących KPO między polskim rządem a Komisją Europejską sprawia, że pierwsze pieniądze Polska otrzyma najprawdopodobniej dopiero na wiosnę.

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę wspiera społeczności lokalne i regionalne w tym kraju oraz przebywających na terenie naszego regionu ukraińskich uchodźców wojennych. Na wsparcie to składają się konwoje z pomocą humanitarną i szeroko zakrojona pomoc uchodźcom w zaaklimatyzowaniu się (punkty informacyjno-doradcze, miejsca tymczasowego pobytu, punkty wydawania posiłków, paczki żywnościowo-higieniczne, e-szkoła i warsztaty języka polskiego, dedykowany serwis internetowy, dedykowane wydarzenia kulturalne) oraz zorganizowanie i utrzymywanie instytucji opiekuńczo-terapeutycznej dla podopiecznych ewakuowanego domu opieki w Chmielnickim na Ukrainie. W tym roku na pomoc Ukraińcom chcemy wydać ponad 5 milionów złotych.

Nasza pomoc dla Ukrainy – prezentacja

Podczas posiedzenia przyjęto program działania Rady Dialogu na 2023 rok.

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego (KPWRDS), podobnie jak 15 jej odpowiedników w pozostałych polskich regionach, jest umocowaną ustawowo wojewódzką instytucją dialogu społecznego. Zasiadają w niej przedstawiciele samorządu terytorialnego, wojewoda Mikołaj Bogdanowicz oraz przedstawiciele najważniejszych związków zawodowych i organizacji pracodawców. Misją rady jest między innymi opiniowanie dokumentów strategicznych oraz rozpatrywanie ważnych, z punktu widzenia zachowania pokoju społecznego, sytuacji konfliktów między pracownikami i pracodawcami. Rotacyjną prezydencję w KPWRDS sprawuje obecnie reprezentujący stronę samorządową marszałek Piotr Całbecki.

Zobacz też Obradowała Rada Dialogu Społecznego

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

20 lutego 2023 r.

Ostatnia aktualizacja: 22 lutego 2023 r.

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Toruń, 20 lutego 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Toruń, 20 lutego 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Toruń, 20 lutego 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Toruń, 20 lutego 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Toruń, 20 lutego 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Toruń, 20 lutego 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Toruń, 20 lutego 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Toruń, 20 lutego 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Toruń, 20 lutego 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Toruń, 20 lutego 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Toruń, 20 lutego 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Toruń, 20 lutego 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Toruń, 20 lutego 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Toruń, 20 lutego 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Toruń, 20 lutego 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Toruń, 20 lutego 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Toruń, 20 lutego 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Toruń, 20 lutego 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Toruń, 20 lutego 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Toruń, 20 lutego 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Toruń, 20 lutego 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Toruń, 20 lutego 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Toruń, 20 lutego 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Toruń, 20 lutego 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP