Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) potrzebujemy zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies Dowiedz się więcej na temat polityki cookies
Klikając przycisk „Przejdź dalej” lub zamykając to okno za pomocą przycisku „x” wyrażasz zgodę na zasadach określonych poniżej:
Zgadzam się na przechowywanie w urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przez ze mnie z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach dostosowania do potrzeb poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej na temat ochrony danych osobowych

Zakmnij Zakmnij
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Loading script and Flickr images

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

VII posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w 2018 r.

Logo Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

VII posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (K-P WRDS), odbyło się w dniu 21 maja 2018 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

 

Tematyka posiedzenia obejmowała:

  1. Omówienie projektu stanowiska K-P WRDS w sprawie kształcenia branżowego dla potrzeb rynku pracy.
  2. Opracowanie pn. „Wybrane czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego (w kontekście strategii zrównoważonego rozwoju)”.
  3. Organizacja konferencji w dniu 18.09.2018 r.
  4. Omówienie organizacji posiedzenia plenarnego K-P WRDS w dniu 19.06.2018 r.

 

Ustalenia:

Ponieważ nie wszystkie strony Rady zgadzają się z projektem Stanowiska w sprawie kształcenia branżowego dla potrzeb rynku pracy ustalono, że zorganizowane zostanie spotkanie w którym weźmie udział po 5 przedstawicieli Forum Związków Zawodowych oraz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy – przy udziale Sekretarza Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Spotkanie będzie próbą wypracowania wspólnego, kompromisowego stanowiska w przedmiotowej sprawie.

 

Na zapytanie ofertowe, dotyczące przygotowania opracowania jak w pkt 2, które zostało skierowane do 3 największych uczelni publicznych w regionie: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy zostały złożone 2 oferty: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W związku z zawartym w zapytaniu ofertowym kryterium oceny oferty – cena 100% - umowa na wykonanie ww. opracowania zawarta zostanie pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował, że rozważa temat budowy terminala intermodalnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jako temat panelu strony rządowej podczas konferencji 18.09.2018 r.

 

Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego przedstawił propozycję tytułu konferencji: „Uwarunkowania i ograniczenia dynamicznego rozwoju regionu Kujaw i Pomorza” oraz tematu panelu strony samorządowej: „Główne determinanty rozwoju gospodarczego województwa”

 

Uzgodnione propozycje tematów paneli strony pracowników oraz panelu strony pracodawców przesłane zostaną do Biura K-P WRDS.

 

Ustalono listę prelegentów posiedzenia K-P WRDS 19.06.2018 r.:

 

Temat 1: Ocena rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością w świetle warunków wykonywania zatrudnienia i możliwości rynku pracy:

  • Krzysztof Michałkiewicz - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne.

 

Temat 2: Stan infrastruktury wodnej, jako kryterium zasadności budowy stopnia wodnego w Siarzewie – realizacja inwestycji.

  • ENERGA SA
  • ENERGA Invest Sp. z o.o.
  • RDOŚ
  • Wody Polskie.
BIP Kujawsko-Pomorskie konstelacje dobrych miejsc

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego