Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Posiedzenie Zespołu ds. polityki społecznej i dialogu społecznego
Posiedzenie Zespołu ds. polityki społecznej i dialogu społecznego

I posiedzenie Zespołu ds. polityki społecznej i dialogu społecznego przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego

I posiedzenie Zespołu ds. polityki społecznej i dialogu społecznego działającego przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego obyło się w dniu 12 czerwca 2018 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

 

Na posiedzenie zostali zaproszeni przedstawiciele Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Kujawsko-Pomorski, Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, Zarządu Drozapol – Profil S.A.

 

Tematem posiedzenia była rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami na tle systemu wsparcia – potrzeby i możliwości.

 

Podczas posiedzenia zaprezentowano m.in.:

  1. Warunki systemu wsparcia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w świetle obowiązującego prawa – Aleksandra Poeplau, Pełnomocnik Wojewody ds. Osób Niepełnosprawnych i Rodziny;
  2. „Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w 2017 r.” – Damian Śliwicki, Zastępca Dyrektora Urzędu Statystycznego
    w Bydgoszczy;
  3. Problemy rynku pracy osób ze szczególnymi potrzebami, jako skutek utraconej sprawności – dyskusja z udziałem pracodawców.

 

Ponadto ustalono, że stanowisko nt. oceny efektywności rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością, jako istoty systemu wsparcia w świetle możliwości rynku pracy, zostanie przyjęte w trybie korespondencyjnym.

 

Podczas posiedzenia przyjęto jednomyślnie regulamin pracy zespołu ds. polityki społecznej i dialogu społecznego oraz dokonano wyboru p. Aleksandry Poeplau na Wiceprzewodniczącą Zespołu.

 

Posiedzenie Zespołu ds. polityki społecznej i dialogu społecznegoPosiedzenie Zespołu ds. polityki społecznej i dialogu społecznegoPosiedzenie Zespołu ds. polityki społecznej i dialogu społecznegoPosiedzenie Zespołu ds. polityki społecznej i dialogu społecznegoPosiedzenie Zespołu ds. polityki społecznej i dialogu społecznego