Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Uczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS w dniu 19.06.2018 r., fot. Jacek Nowacki
Uczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS w dniu 19.06.2018 r., fot. Jacek Nowacki

V posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Obradom K-P WRDS 19 czerwca 2018 r. przewodniczył Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

 

W spotkaniu obok członków K-P WRDS wzięli udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wód Polskich, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ENERGA Invest Sp. z o.o., Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Fundacji Arkadia.

Pani Aleksandra Poeplau, Pełnomocnik Wojewody ds. Osób Niepełnosprawnych i Rodziny, Wiceprzewodnicząca Zespołu ds. polityki społecznej i dialogu społecznego przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego przedstawiła informację nt. wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Ponadto poinformowała o posiedzeniu Zespołu ds. polityki społecznej i dialogu społecznego, które odbyło się 12 czerwca 2018 r. Tematem posiedzenia Zespołu była: Rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami na tle systemu wsparcia – potrzeby i możliwości. Wynikiem pracy zespołu było wypracowanie stanowiska w sprawie oceny rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością w świetle warunków wykonywania zatrudnienia i możliwości rynku pracy. Pani Aleksandra Poeplau zarekomendowała przyjęcie stanowiska Zespołu jako stanowiska Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

W wyniku dalszej dyskusji ustalono, że zorganizowane zostanie wspólne posiedzenie zespołów roboczych K-P WRDS:

  • Zespołu ds. polityki społecznej i dialogu społecznego:
  • Zespołu ds. ochrony zdrowia;
  • Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa.

Do udziału we wspólnym posiedzeniu Zespołów zaproszony zostanie przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podczas posiedzenia Zespołów kontynuowana będzie dyskusja nt. oceny rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością w świetle warunków wykonywania zatrudnienia i możliwości rynku pracy.

Następnie omówiony został temat realizacji budowy stopnia wodnego Siarzewo. Problematyka została omówiona przez przedstawicieli Wód Polskich: Pana Krzysztofa Wrzoska – Koordynatora Budowy Stopnia Wodnego Siarzewo, reprezentującego Wody Polskie i Pana Krzysztofa Polaka – Eksperta Wód Polskich a także przez przedstawicieli RZGW w Gdańsku: Pana Krzysztofa Romana – Zastępcę Dyrektora RZGW w Gdańsku ds. Powodzi i Suszy i Pana Piotra Kowalskiego – reprezentującego RZGW Gdańsk.

Informację nt. wydanej przez RDOŚ decyzji środowiskowej przedstawiła Pani Karina Ścieszyńska – Naczelnik Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

 

Uczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS w dniu 19.06.2018 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS w dniu 19.06.2018 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS w dniu 19.06.2018 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS w dniu 19.06.2018 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS w dniu 19.06.2018 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS w dniu 19.06.2018 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS w dniu 19.06.2018 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS w dniu 19.06.2018 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS w dniu 19.06.2018 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS w dniu 19.06.2018 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS w dniu 19.06.2018 r., fot. Jacek Nowacki