Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Uczestnicy posiedzenia plenarnego K- P WRDS w dniu 21.05.2018 r., fot. Jacek Nowacki
Uczestnicy posiedzenia plenarnego K- P WRDS w dniu 21.05.2018 r., fot. Jacek Nowacki

IV posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

IV w tym roku posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego odbyło się 21 maja 2018 roku, w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

 

Główne tematy posiedzenia:

1. Sprawy organizacyjne związane z funkcjonowaniem K-P WRDS:

 • przyjęcie stanowiska Nr 1/2018 Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie budowy drogi ekspresowej S10 oraz sposobów jej finansowania – stanowisko zostało jednomyślnie przyjęte.

2. Działania antysmogowe realizowane przez:

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  Pani Agnieszka Zagrodzka – Ekspert w Wydziale ds. Projektu Doradztwa Energetycznego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiła źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE – środki POIiŚ i NFOŚiGW;
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
  Pan Ireneusz Stachowiak – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przedstawił działania antysmogowe realizowane przez WFOŚiGW;
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
  Pan Jacek Goszczyński – Naczelnik w Wydziale Monitoringu Środowiska w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przedstawił informacje nt. działalności WIOŚ w Bydgoszczy w zakresie ograniczania uciążliwości smogowej;
 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
  Pan Sławomir Osuch – Zastępca Dyrektora ds. Klientów Indywidualnych, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. zaprezentował działania realizowane przez Grupę Kapitałową PGNiG dla poprawy jakości powietrza w Polsce;
 • Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
  Pan Sebastian Latanowicz – Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Bydgoszczy przedstawił działania antysmogowe realizowane przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.

3. Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego w województwie kujawsko-pomorskim:

 • Pan Zbigniew Ostrowski – Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
 • Pani Barbara Jesionowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego przedstawiła prezentację: „Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Stan wdrażania na 31 marca 2018 r.”

 

Uczestnicy posiedzenia plenarnego K- P WRDS w dniu 21.05.2018 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K- P WRDS w dniu 21.05.2018 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K- P WRDS w dniu 21.05.2018 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K- P WRDS w dniu 21.05.2018 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K- P WRDS w dniu 21.05.2018 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K- P WRDS w dniu 21.05.2018 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K- P WRDS w dniu 21.05.2018 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K- P WRDS w dniu 21.05.2018 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K- P WRDS w dniu 21.05.2018 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K- P WRDS w dniu 21.05.2018 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K- P WRDS w dniu 21.05.2018 r., fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K- P WRDS w dniu 21.05.2018 r., fot. Jacek Nowacki