Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Uczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS, fot. Jacek Nowacki
Uczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS, fot. Jacek Nowacki

III plenarne posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

III w tym roku posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego odbyło się w dniu 25 kwietnia 2018  roku, w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

 

Główne tematy posiedzenia:

 

  1. Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy:

1) nabór do szkół branżowych w kontekście zmian w ustawie prawo oświatowe;

  • wpływ pracodawców na podstawy programowe nauczania w zawodzie;
  • sytuacja absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w odniesieniu do zapotrzebowania na zawody w województwie kujawsko-pomorskim;
  • zmiany w zatrudnieniu pracownika młodocianego;
  • skutki wprowadzenia ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji
  • w odniesieniu do możliwości potwierdzania kwalifikacji.
  1. Skutki wprowadzenia reformy systemu oświaty:
  • sytuacja nauczycieli po wprowadzeniu reformy;
  • ustawa o finasowaniu zadań oświatowych – skutki zmian dla szkół.

 

Gościem specjalnym podczas posiedzenia plenarnego K-P WRDS była Marzena Machałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Pani Minister mówiła o zagadnieniach związanych ze zmianami w systemie edukacji w zakresie kształcenia zawodowego, finansowania oświaty i statusu zawodowego nauczycieli. Pomimo dużych środków przeznaczanych na kształcenie zawodowe bezrobocie wśród absolwentów szkół zawodowych jest wciąż wysokie. Dlatego było oczywiste, że należy przygotować zmiany w systemie edukacji – powiedziała Pani Minister. Chcemy, żeby szkoły branżowe dobrze się kojarzyły i chcieliśmy pokazać, że warto podejmować naukę w szkołach branżowych i technikach, bo dają one dobre wykształcenie. Zależy nam, żeby szkoły branżowe kształciły fachowców potrzebnych na rynku pracy, którzy będą mieć możliwość dalszego uczenia się – podkreśliła. Pani Minister dodała, że polski system wyprzedza rekomendacje Komisji Europejskiej dotyczące kształcenia zawodowego. Zakładają one, że młodzi ludzie, którzy podejmują kształcenie zawodowe, muszą mieć otwartą ścieżkę dalszego kształcenia.

 

Podczas posiedzenia omawiano m.in. kwestię naboru do szkół branżowych w kontekście zmian w ustawie – Prawo oświatowe oraz udział pracodawców w procesie ustalania podstaw programowych kształcenia w zawodzie. Istotną częścią debaty były zmiany w zatrudnianiu młodocianych pracowników jak również sytuacja absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w odniesieniu do zapotrzebowania na zawody w województwie kujawsko-pomorskim.

 

Uczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS, fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS, fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS, fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS, fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS, fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS, fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS, fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS, fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS, fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS, fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS, fot. Jacek NowackiUczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS, fot. Jacek Nowacki