Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Uczestnicy posiedzenia Prezydium K-P WRDS
Uczestnicy posiedzenia Prezydium K-P WRDS

VI posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w 2018 r.

VI posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego odbyło się w dniu 23 marca 2018 r. w Kujawsko – Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

 

Główne tematy posiedzenia:

  1. Wybór tematu ekspertyzy (lub ekspertyz) spośród zgłoszonych przez poszczególne strony K-P WRDS;
  2. Plan finansowy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego na 2018 rok;
  3. Sprawozdanie z działalności Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego za 2017 rok;

 

Ustalenia:

„Szczegółowa diagnoza i analiza możliwości rozwojowych małych miast  województwa wskazanych w SOR jako miasta cechujące się nawarstwieniem problemów rozwojowych lub stanowiące centra dla obszarów wiejskim o takim charakterze z uwzględnieniem zawodów, których deficyt będzie największy.”, to temat ekspertyzy ustalony przez strony na dzisiejszym posiedzeniu. Jego wykonanie finansowane zostanie ze środków przeznaczonych na obsługę Rady w 2018 r.

 

Ostatecznie został przyjęty plan finansowy na funkcjonowanie K-P WRDS na rok 2018.

 

Sprawozdanie z działalności Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego za 2017 rok zostanie przyjęte uchwałą K-P WRDS na najbliższym kwietniowym posiedzeniu Rady.

 

Uczestnicy posiedzenia Prezydium K-P WRDSUczestnicy posiedzenia Prezydium K-P WRDSUczestnicy posiedzenia Prezydium K-P WRDSUczestnicy posiedzenia Prezydium K-P WRDSUczestnicy posiedzenia Prezydium K-P WRDSUczestnicy posiedzenia Prezydium K-P WRDSUczestnicy posiedzenia Prezydium K-P WRDSUczestnicy posiedzenia Prezydium K-P WRDS