Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

 

Umowa Partnerstwa

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/14132/_Umowa__Partnerstwa_zmieniona_012016.pdf

 

Regionalny program Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/prawo-i-dokumenty?mmid=2

 

Szczegółowy opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Lata 2014-2020

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/prawo-i-dokumenty?mmid=51

 

Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia

 

Rewitalizacja

http://www.kujawsko-pomorskie.pl/planowanie-strategiczne-i-przestrzenne/rewitalizacja

 

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.