Kultura

Zjazd Zarządu IFCS

W dniach 15-17 maja na zaproszenie p. marszałka odbędzie się w naszym regionie Zjazd Zarządu Międzynarodowej Federacji Towarzystw Chopinowskich.
 
Federacja jest organizacją zrzeszającą ok. 40 stowarzyszeń chopinowskich z 24 państw różnych kontynentów. Zebrania Zarządu mają na celu omówienie wspólnych przedsięwzięć artystycznych i wydawniczych. Corocznie posiedzenia odbywają się w innych miejscowościach. Dotychczas były to m.in.:  Nohant, Hanover, Budapeszt czy Radoviljca.
 
 W ramach spotkania w regionie planowane jest, prócz zebrania Zarządu, zwiedzanie toruńskiej starówki, zamku w Golubiu-Dobrzyniu, Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni i udział w trwających w tym czasie przesłuchaniach konkursu im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży (16 maja, godz. 10.30-13.00). Organizatorzy pragną pokazać członkom Zarządu jak najwięcej miejsc z województwa, w których bywał młody Chopin. Goście z zagranicy obejrzą też przygotowane przez p. Romana Kołakowskiego przedstawienie Remix (16 maja, godz. 17.30, Baj Pomorski), zwycięzcy konkursu na spektakl przybliżający postać i twórczość Fryderyka Chopina oraz regionalne dziedzictwo kultury związane z kompozytorem.
 

W spotkaniu uczestniczyć będzie prezes Zarządu Federacji  Theodor Kanitzer z Wiednia oraz prezesi towarzystw chopinowskich z Miami, Darmstadt, Budapesztu, Warszawy, Canberry i in.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pn. „Promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako marki kulturowej regionu w latach 2014-2015”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu  Województwa Kujawsko-Pomorskiego.