Projekty unijne

„Podjęcie uchwały przyznającej dotacje na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2022 rok”

27 maja 2022 roku Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę nr XLV/613/22 zmieniająca uchwałę nr XLIII/575/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie naboru wniosków złożonych do 15 grudnia 2021 r.

 

W przypadku dotacji unijnych opiekunami zadań są:

 

Ponadto podajemy dane kontaktowe do departamentu właściwego ds. inwestycji:

 

Departament Zamówień Publicznych, Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji

Wydział ds. Obsługi Inwestycji Urzędu

Biuro Planowania i Rozliczania Inwestycji

Plac Teatralny 2

87-100 Toruń

(pok. 415, III piętro)

 

Poniżej do pobrania jest lista wszystkich partnerów projektu wraz z podaniem kwot dotacji oraz
z podziałem na opiekunów.

 

Załączniki do pobrania:

  1. Wykaz partnerów z podziałem na opiekunów