Kultura

Gubiny
Gubiny

Konkurs „Dziedzictwo Wieków – 2017” rozstrzygnięty

W dniu 31 lipca Kapituła przyznająca nagrody w konkursie „Dziedzictwo wieków”, działając w składzie: Robert Kola (przewodniczący), Marian Arszyński, Sambor Gawiński, Lech Narębski – zakończyła obrady.

 

Po rozpatrzeniu trzynastu zgłoszeń, postanowiła przyznać Medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Hereditas Saeculorum” następującym Laureatom:

w kategorii I – za prace konserwatorskie i restauratorskie:

  1. Parafii Rzymsko-katolickiej pw. św. Bartłomieja w Szembruku, za wykonanie zadania: Kościół filialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gubinach.

Medal otrzymują: Ksiądz kanonik Kazimierz Flisikowskiproboszcz Parafii; Pan Henryk Taczyński – wykonawca prac murarskich i konserwatorskich; Pani Katarzyna Wantuch-Jarkiewicz; Pan Bartosz Sobolewski – wykonawcy prac konserwatorsko-restauratorskich.

 

Gotycki, kamienno ceglany kościół w Gubinach, został poddany w latach 2007-2015 gruntownym pracom remontowo-budowlanym, które podniosły ten zabytek ze stanu zagrożenia. W ciągu ostatnich 4 lat przeprowadzono prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza głównego i dwóch bocznych oraz ambony i konfesjonału.

Kapituła zwróciła uwagę, że cały proces konserwatorski został poprzedzony badaniami, zrealizowany metodycznie i rzetelnie udokumentowany, zarówno powykonawczymi dokumentacjami konserwatorskimi jak i dokumentacją filmową. Należy podkreślić osobiste zaangażowanie Proboszcza parafii i umiejętność włączenia społeczności parafialnej do prac na rzecz zabytku.

 

  1. Parafii Rzymsko-katolickiej pw. Małgorzaty w Kościelcu, za wykonanie zadania: Romański kościół p.w. św. Małgorzaty w Kościelcu wraz z wyposażeniem.

Medal otrzymują: Ksiądz Maciej Kuczyński – proboszcz Parafii; Pani Barbara Warszycka; Pan Marek Markowski – wykonawcy prac konserwatorskich i konserwatorsko-restauratorskich.

 

Kapituła wysoko oceniła wysoką jakość i bezbłędne wykonanie wieloletniego programu konserwatorskiego, charakteryzującego się dużym stopniem trudności wynikających z wybitnych wartości artystycznych i historycznych budowli oraz jej wielowarstwowej struktury stylistycznej. Próg trudności podnosiła wielowątkowość przeprowadzonych prac, które dotyczyły m.in. ścian, sklepień, dekoracjach sgraffitowych, pięciu ołtarzy, epitafium i ambony.

 

  1. HONEST Sp. z o.o, za wykonanie zadania: Toruń, ul. Mickiewicza 28. Budynek mieszkalny wielorodzinny – remont i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń dawnej Szkoły Muzycznej na cele mieszkaniowe.

Medal otrzymują: Pan Jerzy Bańkowski, prezes HONEST Sp. z o.o. – inwestor; Pan Sławomir Furman, MIRES Sp. z o.o. – generalny wykonawca

 

Kapituła stwierdziła, że budowlano-konserwatorskie w budynku powstałym w 1912 roku, który w ostatnich latach mieścił szkołę muzyczną, zaprojektowano i zrealizowano w sposób nienaganny, przywracając mu pierwotną funkcję mieszkalną, przy dostosowaniu wnętrz do współczesnych standardów. Zachowując w stopniu możliwym dawną substancję budowlaną, dokonano częściowej korekty układu komunikacyjnego wnętrz, wprowadzono windę, wykorzystano poddasze.

Prace wykonano dużą dbałością o zachowane elementy dawnego wystroju, w tym przeprowadzono konserwację dekoracji sztukatorskich elewacji (z przywróceniem faktury i kolorystyki) oraz sufitów, odrestaurowano schody, odtworzono okna w konstrukcji skrzynkowej. Dzięki temu bryła i artykulacja elewacji kamienicy wraz z przed-ogródkiem, odzyskały w pełni znaczącą wartość charakterystycznego elementu krajobrazu miejskiego dzielnicy mieszkaniowej przełomu XIX i XX wieku.

 

w kategorii II – za szczególne osiągnięcia związane z opieką nad zabytkami i ochroną zabytków – medal otrzymują:

  1. Pani mgr Maria Rudy, UMK

Kapituła oceniła bardzo wysoko działalność mgr Marii Rudy jako nauczyciela akademickiego. Uczestnicy prowadzonych przez nią od wielu lat zajęć dydaktycznych na UMK, są cenionymi wykonawcami prac konserwatorskich w kraju i zagranicą. Na wysoką ocenę zasługują też jej osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i praktycznej działalności jako kierownika lub wykonawcy licznych prac konserwatorskich przy zabytkach z kamienia i ceramiki, z zastosowaniem autorskich metod i środków.

Na wyróżnienie zasługuje jej działalność w roli oficjalnego rzeczoznawcy w zakresie przedsięwzięć konserwatorskich, a także spontaniczna aktywność jako propagatora właściwych postaw wobec problemów konserwacji zabytków wśród ich właścicieli i administratorów.

  1. Ksiądz dr Roman Buliński, proboszcz parafii p.w. Św. Mikołaja w Bydgoszczy w latach 1989-2017

Kapituła uznała wybitne zasługi ks. dr Romana Bulińskiego w konsekwentnym przeprowadzeniu wieloletniego programu remontu i konserwacji architektury, restauracji wystroju i wyposażenia kościoła p.w. św. Mikołaja, uznawanego za czołowy przykład twórczości Stefana Cybichowskiego – jednego z najwybitniejszych architektów i konserwatorów okresu międzywojennego w Polsce.

Efektem tych działań jest odrestaurowane wnętrze, generalny remont dachu ze wzmocnieniem konstrukcji oraz remont ścian zewnętrznych świątyni, który przywrócił jej właściwe znaczenie artystyczno-estetyczne głównej dominanty urbanistyczno-architektonicznej Fordonu.

  1. Ksiądz Ryszard Czajka, proboszcz parafii p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach w latach 2008-2016

Kapituła uznała wybitne zasługi ks. Ryszarda Czajki, który będąc w latach 2008-2016 proboszczem parafii, wykazał się wyjątkowym szacunkiem dla obiektu wzniesionego w roku 1862 jako kaplica grobowa w zespole pałacowym w Potulicach, wybitnego i wyjątkowego na terenie regionu dzieła polskiego późnego klasycyzmu. W wyniku energicznych starań księdza podjęte zostały wieloetapowe prace remontowe i konserwatorskie przy tym ówcześnie bardzo zaniedbanym zabytku, które w zakresie programowo-projektowym oraz organizacyjnym realizowane były przy jego znaczącym udziale.

W wyniku przeprowadzonych prac świątynia odzyskała dawny blask, godny znaczenia rodziny jej fundatorów – rodu Potulickich, jak i rangi artystycznej jej projektanta – Leonarda Jana Ludwika Marconiego.

 

Wręczenie Medali odbędzie się dnia 9 września 2017 r. w Ciechocinku, w ramach wojewódzkiej inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa 2017.

 

GubinyKościelecNakłoOstrowiteWlk Radowiska