Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

VII posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - fot. Katarzyna Marszałkowska
VII posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego – fot. Katarzyna Marszałkowska

VII posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W dniu 4 lipca 2017 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się VII posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

 

Podczas posiedzenia kontynuowano dyskusję, która miała miejsce podczas posiedzenia Prezydium K-P WRDS 28.06.2017 r. na temat nieprzyjętych stanowisk K-P WRDS:

  • w sprawie opiniowania arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół i placówek na rok szkolny 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz;
  • w sprawie arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół i placówek;
  • w sprawie realizacji budowy Kaskady Dolnej Wisły oraz uruchomienia międzynarodowej drogi wodnej E-40 Morze Bałtyckie – Morze Czarne.

 

Stanowiska w sprawie opiniowania arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół i placówek na rok szkolny 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz oraz w sprawie arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół i placówek nie zostały przyjęte w związku ze sprzeciwem Prezydenta Grudziądza oraz Starosty Bydgoskiego.

 

Stanowisko w sprawie realizacji budowy Kaskady Dolnej Wisły oraz uruchomienia międzynarodowej drogi wodnej E-40 Morze Bałtyckie – Morze Czarne nie zostało przyjęte w związku ze sprzeciwem przedstawicieli Forum Związków Zawodowych zgłoszonym podczas posiedzenia plenarnego K-P WRDS 23.06.2017 r.

 

Ustalenia:

  1. Podczas posiedzenia plenarnego K-P WRDS 06.07.2017 r. nastąpi głosowanie nad stanowiskami w sprawie opiniowania arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół i placówek na rok szkolny 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz oraz w sprawie arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół i placówek.
  2. Przedstawiciele Forum Związków Zawodowych przedstawią propozycję zmian do stanowiska w sprawie realizacji budowy Kaskady Dolnej Wisły oraz uruchomienia międzynarodowej drogi wodnej E-40 Morze Bałtyckie – Morze Czarne. Głosowanie nad stanowiskiem przeprowadzone zostanie podczas posiedzenia plenarnego K-P WRDS 6.07.2017 r.
  3. Leszek Walczak – Przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”, poinformował o pogotowiu strajkowym pracowników SANEPID-u oraz Pogotowia Ratunkowego. Temat ten zostanie przedstawiony podczas posiedzenia plenarnego K-P WRDS.
  4. Jacek Żurawski – Przewodniczący Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ „Solidarność” podczas posiedzenie plenarnego K-P WRDS przedstawi informację o zaawansowaniu prac nad zmianą ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.
  5. Roman Rogalski – Przewodniczący K-P WRDS poinformował, że sprawa dot. wypłacania przez ZUS świadczeń chorobowych zostanie skierowana do Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy  i strategii rozwoju przy K-P WRDS.