Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Logo Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

V posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W dniu 6 lipca 2017 roku, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2, odbyło się V w tym roku posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

 

Głównym tematem obrad było:

 

  1. Przyjęcie wypracowanego przez Zespół ds. edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego stanowiska w sprawie opiniowania arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół i placówek na rok szkolny 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz;
  2. Przyjęcie wypracowanego przez Zespół ds. edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego stanowiska w sprawie arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół i placówek;
  3. Przyjęcie stanowiska w sprawie realizacji budowy Kaskady Dolnej Wisły oraz uruchomienia międzynarodowej drogi wodnej E-40 Morze Bałtyckie – Morze Czarne;
  4. Sytuacja w ochronie zdrowia;
  5. Informacja o zaawansowaniu prac nad zmianą  Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego;

 

Żadne z proponowanych na posiedzeniu stanowisk nie zostało przyjęte przez K-P WRDS.