Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

VI posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
VI posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

VI posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W dniu 28 czerwca 2017 roku w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzki w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 odbyło się VI posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, którego temat było:

 

  1. Stanowisko w sprawie opiniowania arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół i placówek na rok szkolny 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz;
  2. Stanowisko w sprawie arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół i placówek;
  3. Stanowisko Forum Związków Zawodowych wobec braku akceptacji stanowiska głosowanego na sesji Plenarnej w dniu 23 czerwca dotyczącego budowy Kaskady Dolnej Wisły oraz drogi Wodnej E-40.

 Ustalono:

  1. Wobec wniesionych w trybie korespondencyjnym sprzeciwów, do stanowiska z pkt 1, oraz pkt. 2, które wpłynęły od Prezydenta Miasta Grudziądza i Starosty Bydgoskiego, Prezydium K-P WRDS, zgodniez zapisem § 15 pkt 3 Regulaminu K-PWRDS postanowiło poddać pod głosowanie na najbliższej sesji plenarnej poniższe stanowiska:
  • w sprawie opiniowania arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół i placówek na rok szkolny 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz;
  • w sprawie arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół i placówek.
  1. Wobec wniesionego w dniu 23.06.2017 r. sprzeciwu do propozycji stanowiska w sprawie realizacji budowy Kaskady Dolnej Wisły oraz uruchomienia międzynarodowej drogi wodnej E-40 Morze Bałtyckie – Morze Czarne i jego uzasadnienia, Prezydium K-P WRDS, postanowiło poddać stanowisko pod głosowanie na najbliższej sesji plenarnej.
  2. Zwołanie w trybie pilnym posiedzenia Prezydium K-P WRDS na dzień 4 lipca 2017 r. w Bydgoszczy.
  3. Zwołanie Sesji Plenarnej K-P WRDS w trybie nadzwyczajnym na dzień 6 lipca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.