Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

IV posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - Zdjęcia udostępnione przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
IV posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego – Zdjęcia udostępnione przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

IV posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

23 czerwca 2017 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, odbyło się IV w tym roku posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

 

W otwartym posiedzeniu K-PWRDS w Bydgoszczy, udział wzięli członkowie 5 Prezydiów WRDS z województwa pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, śląskiego i świętokrzyskiego, RDS. Ponadto przedstawiciele ministerstw: Rozwoju, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jak również przedstawiciele środowisk naukowych, biznesowych, rządowych i samorządowych.

 

Tematyka otwartej sesji Plenarnej K-PWRDS.

 

  • Briefing medialny
  • Informacja o zadaniach WRDS oraz o kontynuacji wspólnych działań z 12 kwietnia 2016 roku z Wieńca Zdroju – Roman Rogalski, Przewodniczący K-PWRDS
  • Wystąpienia przewodniczących WRDS i zaproszonych gości
  • Prezentacja profesora dr hab. Zygmunta Babińskiego dotycząca stanu Wisły
  • Prezentacja Piotr Stomma – Ministerstwo Rozwoju dotycząca planów działania w zakresie budowy Kaskady Dolnej Wisły oraz drogi wodnej E-40 Morze Bałtyckie- Morze Czarne
  • Reportaż filmowy i omówienie pilotażowego, promocyjno-badawczego rejsu kontenerowej barki Gdańsk-Bydgoszcz-Toruń-Warszawa, realizowanego w ramach projektu EMMA, Stanisław Wroński Pełnomocnik Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. dróg Wodnych
  • Prezentacja Firmy ENERGA INVEST S.A. dotycząca projektu budowy stopnia wodnego w Siarzewie koło Włocławka,
  • Wykorzystanie potencjału gospodarczego Dolnej Wisły – Studium lokalizacyjne platformy Multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski, (projektu EMMA) – Sławomir Kopyść Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Dyskusja oraz przyjęcie stanowiska K-PWRDS o społecznym wsparciu Rządu RP dla pilnego podjęcia prac legislacyjno-finansowych w celu budowy Kaskady Dolnej Wisły oraz drogi wodnej E-40
  • Panel dyskusyjny Kaskada Dolnej Wisły i Droga Wodna E-40 – wielka szansa rozwoju polskiej gospodarki z udziałem: Przedstawiciela MR, Mikołaja Bogdanowicza – Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Sławomira Kopyścia – Członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Marcina Kamolę – Przedstawiciela DCT Gdańsk

 

Pierwsze obrady WRDS dotyczące zrównoważonego rozwoju gospodarki wodnej, w tym budowy Kaskady Dolnej Wisły, jako niezbędnego zabezpieczenia powodziowego, gromadzenia zasobów wody dla stepowiejących obszarów Kujaw i Wielkopolski, odnawialnej energii oraz elementu budowy drogi Wodnej E-40 (Gdańsk-Odessa) i E-70 (Antwerpia-Kłajpeda) odbyły się w dniu 12 kwietnia 2016 r. w Wieńcu Zdroju.  

Przyjęte wtedy przez Kujawsko-Pomorską Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego  stanowiska, przy współudziale Prezydiów WRDS z województw położonych wzdłuż Wisły,  znalazły swoją realizację w przyjętym przez Komitet Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 14 czerwca 2016 r., „Planie Rozwoju Śródlądowych Dróg Wodnych w Polsce”. Również w przyjętej przez rząd Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, premiera Mateusza Morawieckiego, znalazły się zapisy które są pokłosiem naszych stanowisk.

Spotkanie w Bydgoszczy, w symbolicznym miejscu skrzyżowania dwóch międzynarodowych dróg wodnych E-40 i E-70, wspólne obrady wszystkich partnerów społecznych nad zrównoważonym rozwojem Gospodarki Wodnej, jako jednego z najbardziej strategicznych sektorów polskiej Gospodarki, mają wzmocnić i zdynamizować prace Rządu, Parlamentu oraz organizacji gospodarczych, dając tym pracom silny impuls społeczny.

 

Tegoroczne obrady odbyły się w ogłoszonym przez Sejm RP „Roku Wisły”.

 

Stanowisko K-P WRDS w sprawie realizacji budowy Kaskady Dolnej Wisły oraz uruchomienia międzynarodowej drogi wodnej E-40 Morze Bałtyckie – Morze Czarne.

 

IV posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - Zdjęcia udostępnione przez Kujawsko-Pomorski Urząd WojewódzkiIV posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - Zdjęcia udostępnione przez Kujawsko-Pomorski Urząd WojewódzkiIV posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - Zdjęcia udostępnione przez Kujawsko-Pomorski Urząd WojewódzkiIV posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - Zdjęcia udostępnione przez Kujawsko-Pomorski Urząd WojewódzkiIV posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - Zdjęcia udostępnione przez Kujawsko-Pomorski Urząd WojewódzkiIV posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - Zdjęcia udostępnione przez Kujawsko-Pomorski Urząd WojewódzkiIV posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - Zdjęcia udostępnione przez Kujawsko-Pomorski Urząd WojewódzkiIV posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - Zdjęcia udostępnione przez Kujawsko-Pomorski Urząd WojewódzkiIV posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - Zdjęcia udostępnione przez Kujawsko-Pomorski Urząd WojewódzkiIV posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - Zdjęcia udostępnione przez Kujawsko-Pomorski Urząd WojewódzkiIV posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - Zdjęcia udostępnione przez Kujawsko-Pomorski Urząd WojewódzkiIV posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - Zdjęcia udostępnione przez Kujawsko-Pomorski Urząd WojewódzkiIV posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - Zdjęcia udostępnione przez Kujawsko-Pomorski Urząd WojewódzkiIV posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - Zdjęcia udostępnione przez Kujawsko-Pomorski Urząd WojewódzkiIV posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - Zdjęcia udostępnione przez Kujawsko-Pomorski Urząd WojewódzkiIV posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - Zdjęcia udostępnione przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki