Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Prezydium K-PWRDS - 16.05.2016
Prezydium K-PWRDS – 16.05.2016

Spotkanie Prezydium K-PWRDS – 16.05.2016 r. w Bydgoszczy

W Bydgoszczy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium K-PWRS. Program spotkania obejmował tematy związane z planem finansowym Rady, powołaniem sekretarza K-P WRDS. Podjęto decyzję, iż należy rozpocząć intensywną pracę Zespołów powołanych w ramach Rady.

 

Omówiono także konieczność zapoznania się, w możliwie najbliższym czasie, z dramatyczną sytuacją Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu. Uwzględniając coraz większe napięcia społeczne, zdecydowano o powołaniu nadzwyczajnej sesji Prezydium K-P WRDS poświęconej wyłącznie temu tematowi. Spotkanie odbędzie się z udziałem Prezydenta Grudziądza i Dyrektora Szpitala, którzy mają przedstawić założenia planu naprawczego. Prezydium pochyliło się również nad działaniami zmierzającymi do ważnej dla województwa kujawsko-pomorskiego inwestycji w drogę wodną A1.

 

Prezydium K-PWRDS - 16.05.2016Prezydium K-PWRDS - 16.05.2016Prezydium K-PWRDS - 16.05.2016