Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Nadzwyczajna sesja Prezydium K-PWRDS w sprawie napięć społecznych wywołanych dramatyczną sytuacją finansową Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu
Nadzwyczajna sesja Prezydium K-PWRDS w sprawie napięć społecznych wywołanych dramatyczną sytuacją finansową Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

Nadzwyczajna sesja Prezydium K-PWRDS – 19.05.2016 r.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w dniu 19 maja odbyła się nadzwyczajna sesja Prezydium K-PWRDS poświęcona w całości trudnej sytuacji ekonomicznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

 

Zaproszeni zostali Prezydent Miasta Grudziądz Robert Malinowski, Marek Nowak – Dyrektor szpitala, przedstawiciele związków zawodowych pracowników szpitala w Grudziądzu. Celem spotkania było zapoznanie się członków Rady z aktualną sytuacją ekonomiczną szpitala oraz planowanymi przez zarządzających szpitalem działaniami naprawczymi. Podkreślono istotne znaczenie funkcjonowania szpitala, a także stwierdzono istnienie dużego napięcia społecznego, powstałego w wyniku niepewnej przyszłości szpitala. Prezydium dialogu zobowiązało organ nadzorujący pracę do przedstawienia planu naprawczego zaraz po dokonaniu obecnie przeprowadzanego audytu. Temat ten będzie kontynuowany na kolejnej sesji plenarnej K-P WRDS.

 

Nadzwyczajna sesja Prezydium K-PWRDS w sprawie napięć społecznych wywołanych dramatyczną sytuacją finansową Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w GrudziądzuNadzwyczajna sesja Prezydium K-PWRDS w sprawie napięć społecznych wywołanych dramatyczną sytuacją finansową Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w GrudziądzuNadzwyczajna sesja Prezydium K-PWRDS w sprawie napięć społecznych wywołanych dramatyczną sytuacją finansową Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w GrudziądzuNadzwyczajna sesja Prezydium K-PWRDS w sprawie napięć społecznych wywołanych dramatyczną sytuacją finansową Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w GrudziądzuNadzwyczajna sesja Prezydium K-PWRDS w sprawie napięć społecznych wywołanych dramatyczną sytuacją finansową Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w GrudziądzuNadzwyczajna sesja Prezydium K-PWRDS w sprawie napięć społecznych wywołanych dramatyczną sytuacją finansową Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w GrudziądzuNadzwyczajna sesja Prezydium K-PWRDS w sprawie napięć społecznych wywołanych dramatyczną sytuacją finansową Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w GrudziądzuNadzwyczajna sesja Prezydium K-PWRDS w sprawie napięć społecznych wywołanych dramatyczną sytuacją finansową Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w GrudziądzuNadzwyczajna sesja Prezydium K-PWRDS w sprawie napięć społecznych wywołanych dramatyczną sytuacją finansową Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu