Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Inauguracyjne spotkanie Zespołu ds. ochrony zdrowia, działającego przy K-PWRDS
Inauguracyjne spotkanie Zespołu ds. ochrony zdrowia, działającego przy K-PWRDS

Inauguracyjne spotkanie Zespołu ds. ochrony zdrowia, działającego przy K-PWRDS

W dniu 30 maja 2016 roku, w Bydgoszczy, odbyło się inauguracyjne spotkanie Zespołu ds. ochrony zdrowia, powołanego na podstawie uchwały nr 4/2016 Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Spotkanie miało na celu określenie zadań zespołu, przyjęcie regulaminu prac oraz omówienie bieżących spraw, którymi zajmie się gremium w najbliższym czasie. 

 

Do głównych zadań zespołu należeć będzie wypracowywanie stanowisk i opinii w sprawach ochrony zdrowia, w szczególności:

1) zabezpieczenia świadczeń i poziomu finansowania ochrony zdrowia

2) lepszego dostępu do usług zdrowotnych

3) sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych

4) zwiększenia skuteczności programów profilaktycznych i diagnostycznych

5) dostosowywania usług zdrowotnych do długookresowych trendów cywilizacyjnych

6) rozwoju uzdrowisk i sektora związanego z poprawa stanu zdrowia

7) rozwoju profilaktyki zdrowotnej

8) usprawnienia systemu opieki zdrowotnej- ograniczenie czasu oczekiwania do specjalistów

9)  monitorowanie zmian w ochronie zdrowia

10) wykonywanie zadań powierzonych przez Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.