Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

II spotkanie Zespołu ds. ochrony zdrowia, fot. Mikołaj Kuras
II spotkanie Zespołu ds. ochrony zdrowia, fot. Mikołaj Kuras

II spotkanie Zespołu ds. ochrony zdrowia

W dniu 25 sierpnia 2016 roku, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, odbyło się II spotkanie Zespołu ds. ochrony zdrowia.

 

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: Pani Lucyna Dargiewicz – Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Pani Katarzyna Florek – Przewodnicząca OIPIP w Bydgoszczy, Pani Małgorzata Zawirowska – Przewodnicząca OIPIP we Włocławku, Pani Wiesława Stefaniak-Gromadka – OIPIP w Bydgoszczy. W imieniu Pani Elżbiety Kasprowicz – Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na spotkanie przybyli Pani Beata Sztuba  – Kierownik Działu Kontraktowania Świadczeń i Pan Bartosz Rycharski – Kierownik Działu Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń.  

 

Głównymi tematami spotkania były m.in.:

  1. Sprawa wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w kontekście Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. – brak ujęcia w Rozporządzeniu wszystkich pielęgniarek oraz wynagrodzenia pielęgniarek i położnych poza kadrą kierowniczą
  2. Zabezpieczenie pacjentów województwa kujawsko-pomorskiego w opiekę pielęgniarską
  3. Miejsca pracy, w których nie są przekazywane środki finansowe z NFZ na wynagrodzenia pielęgniarek.

 

II spotkanie Zespołu ds. ochrony zdrowia, fot. Mikołaj KurasII spotkanie Zespołu ds. ochrony zdrowia, fot. Mikołaj KurasII spotkanie Zespołu ds. ochrony zdrowia, fot. Mikołaj KurasII spotkanie Zespołu ds. ochrony zdrowia, fot. Mikołaj KurasII spotkanie Zespołu ds. ochrony zdrowia, fot. Mikołaj KurasII spotkanie Zespołu ds. ochrony zdrowia, fot. Mikołaj KurasII spotkanie Zespołu ds. ochrony zdrowia, fot. Mikołaj KurasII spotkanie Zespołu ds. ochrony zdrowia, fot. Mikołaj KurasII spotkanie Zespołu ds. ochrony zdrowia, fot. Mikołaj KurasII spotkanie Zespołu ds. ochrony zdrowia, fot. Mikołaj Kuras