Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Prezydium K-PWRDS
Prezydium K-PWRDS

Sesja plenarna K-PWRDS w sprawie gospodarki wodnej regionu w Wieńcu Zdroju 12.04.2016 r.

Zrównoważona gospodarka wodna w aspekcie zachodzących zmian klimatycznych i środowiskowych, to temat nadzwyczajnej sesji Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, która odbyła się 12 kwietnia w Wieńcu Zdroju koło Włocławka. Podczas spotkania przyjęto stanowiska w sprawie projektu zagospodarowania Dolnej Wisły oraz rewitalizacji międzynarodowej drogi wodnej E-40. 

 

 

Podczas nadzwyczajnej sesji z udziałem zaproszonych gości z kraju i zagranicy, była mowa o aspektach ekonomicznych, społecznych i infrastrukturalnych obszarów położonych wzdłuż Wisły. Wśród tematów omawianych podczas spotkania znalazły się między innymi zagrożenia związane z występowaniem powodzi i suszy na terenach położonych nad Wisłą. Głos zabrali także eksperci realizujący projekty infrastrukturalne z zakresu gospodarki wodnej.

 

Rada podjęła stanowiska w sprawie opracowania strategii realizacji projektu zagospodarowania Dolnej Wisły (treść stanowiska) oraz w sprawie prac związanych z rewitalizacją międzynarodowej drogi wodnej E-40 (treść stanowiska). Zaapelowała także do wojewódzkich rad dialogu społecznego województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego, wielkopolskiego i śląskiego o podjęcie dyskusji i przyjęcie podobnych stanowisk.

 

 Oprócz członków Rady Dialogu Społecznego z regionu w posiedzeniu uczestniczyli między innymi przedstawiciele wojewódzkich rad dialogu społecznego z innych województw, samorządowcy, eksperci z zakresu gospodarki wodnej, a także przedstawiciele rządu oraz izb rolnych a także przedstawiciel Ambasady Białorusi.

Prezydium K-PWRDSSesja plenarna K-PWRDS w Wieńcu ZdrojuSesja plenarna K-PWRDS w Wieńcu ZdrojuSesja plenarna K-PWRDS w Wieńcu ZdrojuSesja plenarna K-PWRDS w Wieńcu ZdrojuSesja plenarna K-PWRDS w Wieńcu ZdrojuSesja plenarna K-PWRDS w Wieńcu ZdrojuSesja plenarna K-PWRDS w Wieńcu Zdroju