Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Hybrydowe posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa przy K-P WRDS, fot. Kinga Milewska.
Hybrydowe posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa przy K-P WRDS, fot. Kinga Milewska.

Posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego

I posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa działającego przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego obyło się 31 sierpnia 2020 r.

 

W spotkaniu udział wzięli członkowie Zespołu oraz Pan Andrzej Potoczek – Zastępca Dyrektora Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Prezentacja w przedmiotowym zakresie (tutaj).

 

Tematem posiedzenia był projekt Strategii Rozwoju Województwa do roku 2030 – Strategia przyspieszenia 2030+.

 

Spotkanie miało na celu wypracowanie opinii projektu Strategii Rozwoju Województwa do roku 2030 – Strategia przyspieszenia 2030+.

 

W wyniku braku quorum opinia Zespół została poddana pod głosowanie w trybie korespondencyjnym i w przypadku akceptacji zostanie rekomendowana do przyjęcia jako opinia strony pracowników i pracodawców Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

 

Ponadto Zespół planował przyjąć zmieniony regulamin Zespołu. Na skutek braku quorum regulamin zostanie poddany pod głosowanie w trybie korespondencyjnym.