Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Posiedzenie Prezydium K-P WRDS. fot. Tomasz Wiśniewski

Posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

I posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego obyło się w dniu 10 września 2020 r. w Kujawsko-Pomorski Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

 

Główne tematy posiedzenia to:

1. Wpływ COVID-19 na realizację zadań oświatowych JST.
W spotkaniu udział wziął Pan Marek Gralik – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. Prezentacja w przedmiotowym zakresie (tutaj).

2. Przedstawienie przez Wiceprzewodniczącego Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa opinii do projektu Strategii Rozwoju Województwa do roku 2030 – Strategia przyspieszenia 2030+. Opinia strony pracodawców i strony pracowników K-P WRDS (tutaj)

3. Organizacja planowanych posiedzeń plenarnych w tym:

  1. 6 października 2020 r. – Opinia dotycząca Sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Województwa za rok 2019.
  2. 17 listopada 2020 r. – Ocena funkcjonowania w praktyce rozwiązań zawartych w Tarczy antykryzysowej i walka ze skutkami epidemii.
  3. 15 grudnia 2020 r. – Debata poświęcona realizacji w praktyce neutralności klimatycznej w regionie.

Członkowie Prezydium Rady podtrzymali terminy i tematykę wcześniej ustalonych posiedzeń Plenarnych K-P WRDS.

4. Sprawy organizacyjne w tym weryfikacja uchwał Rady, które zostaną poddane pod głosowanie podczas posiedzenia K-P WRDS w dniu 6 października 2020 r.:

  1. Zatwierdzenie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych zespołów problemowych.
  2. Zatwierdzenie uchwały w sprawie zmiany Programu działania K-P WRDS.
  3. Zatwierdzenie zmiana planu finansowego K-P WRDS na 2020 rok.
  4. Zatwierdzenie planu finansowego K-P WRDS na 2021 rok.

 

Propozycje projektów ww. uchwał zostały przyjęte przez Prezydium K-P WRDS.

 

Posiedzenie Prezydium K-P WRDS. fot. Tomasz WiśniewskiPosiedzenie Prezydium K-P WRDS. fot. Tomasz WiśniewskiPosiedzenie Prezydium K-P WRDS. fot. Tomasz WiśniewskiPosiedzenie Prezydium K-P WRDS. fot. Tomasz WiśniewskiPosiedzenie Prezydium K-P WRDS. fot. Tomasz WiśniewskiPosiedzenie Prezydium K-P WRDS. fot. Tomasz WiśniewskiPosiedzenie Prezydium K-P WRDS. fot. Tomasz Wiśniewski