Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Hybrydowe posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
Hybrydowe posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

IV posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W dniu 13 sierpnia 2020 r. odbyło się hybrydowe posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

 

Główne tematy posiedzenia to:

 1. Opinia dotycząca projektu Strategii Rozwoju Województwa do roku 2030 – Strategia przyspieszenia 2030+.
  Ustalono, że przygotowaniem opinii zajmie się Zespół ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa.
 1. Opinia dotycząca Sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Województwa za rok 2019.
  Ustalono, że powyższy temat zostanie podjęty podczas posiedzenia plenarnego, które zostanie zorganizowane w dniu 6 października b.r.
 1. Sprawy organizacyjne w tym:
  – zmiana planu finansowego K-P WRDS na 2020 rok,
  – zatwierdzenie planu finansowego K-P WRDS na 2021
  /po ustaleniu zmian w planach finansowych zarówno na 2020 i 2021 zostaną on poddane pod głosowanie na najbliższym posiedzeniu plenarnym/,
  –  zweryfikowano tematy posiedzeń plenarnych K-P WRDS na rok 2020, /uchwała w przedmiotowym zakresie zostanie poddana pod głosowanie podczas najbliższego posiedzenia plenarnego Rady/.

 

Podczas spotkania ustalono termin posiedzeń, na których zostaną przedstawione poniższe tematy:

 1. Ocen funkcjonowania w praktyce rozwiązań zawartych w Tarczy antykryzysowej i walka ze skutkami epidemii. Temat ten został zaplanowany na 17 listopada 2020 r.
 2. Prośba Pana Andrzeja Malinowskiego – Przewodniczącego RDS i Pana Michała Kurtyki, Ministra Klimatu o zorganizowanie debaty poświęconej realizacji w praktyce neutralności klimatycznej w regionie. Temat ten został zaplanowany na 15 grudnia 2020 r.