Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego 26.11.2018 r., fot. Jacek Nowacki
Posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego 26.11.2018 r., fot. Jacek Nowacki

Posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego 26.11.2018 r.

III posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa działającego przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego obyło się 26 listopada 2018 r.

 

w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

 

W spotkaniu obok członków Zespołu wzięli udział:

 • Sławomir Kopyść – Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 • Maria Wasiak – Zastępca Prezydenta Bydgoszczy,
 • Leszek A. Latosiński – Sekretarz Gminy Nowa Wieś Wielka,
 • Stanisław Wroński – Pełnomocnik Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. dróg wodnych,
 • Bartosz Michał Bazela – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu,
 • Ireneusz Norbert Jałoza – Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu,
 • Jan Frankowski – Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu,
 • Andrzej Półgrabski – Prezes Zarządu Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego,
 • Łukasz Jaworski – Wicedyrektor ds. Poradnictwa Zawodowego
  i Pośrednictwa Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

 

Tematem posiedzenia była budowa portu multimodalnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – w Emilianowie k. Bydgoszczy.

 

Pan Paweł Bukowski – Pełnomocnik Wojewody ds. Gospodarczych, przedstawił prezentację pn. „Budowa infrastruktury transportowo-logistycznej regionu Kujaw i Pomorza w kontekście rozwoju transportu intermodalnego w Polsce”.

 

Podczas posiedzenia Zespołu wypracowana została treść projektu stanowiska w sprawie budowy terminala multimodalnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – w Emilianowie k. Bydgoszczy, które Zespół rekomendować będzie do przyjęcia przez Kujawsko-Pomorską Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego. Ustalono, że projekt stanowiska Zespołu poddany zostanie pod głosowanie w trybie korespondencyjnym.

 

Posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego 26.11.2018 r., fot. Jacek NowackiPosiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego 26.11.2018 r., fot. Jacek NowackiPosiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego 26.11.2018 r., fot. Jacek NowackiPosiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego 26.11.2018 r., fot. Jacek NowackiPosiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego 26.11.2018 r., fot. Jacek NowackiPosiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego 26.11.2018 r., fot. Jacek NowackiPosiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego 26.11.2018 r., fot. Jacek Nowacki