Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Logo Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

XII posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 20 listopada 2018 r.

XII posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego odbyło się 20 listopada 2018 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

 

Tematyka posiedzenia obejmowała następujące zagadnienia:

 1. Wzrost wynagrodzeń pracowników Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

W związku z brakiem możliwości udziału w posiedzeniu Prezydium K-P WRDS Dyrektora Szpitala oraz Starosty Inowrocławskiego Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Pan Andrzej Arndt złożył wniosek o omówienie ww. tematu w innym terminie.

 

 1. Wzrost wynagrodzeń pracowników inspekcji sanitarnej w województwie kujawsko-pomorskim.

Przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” Pan Leszek Walczak przedstawił informację nt. negocjacji-rokowań związanych z wszczętym przez Zakładową Organizację Związkową NSZZ „Solidarność” sporem zbiorowym dotyczącym wzrostu wynagrodzeń pracowników inspekcji sanitarnej w województwie kujawsko-pomorskim. Przewodniczący złożył wniosek o zwołanie w trybie pilnym posiedzenia plenarnego K-P WRDS w przedmiotowym zakresie. Ustalono, że posiedzenie Rady odbędzie się 3.12.2018 r.

 

 1. Informacja nt. posiedzenia Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego 13.11.2018 r.

Prezes Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy Pan Sławomir Szatkowski poinformował, że podczas posiedzenia Zespołu przyjęte zostało stanowisko w sprawie podjęcia przez władze miasta Bydgoszczy dialogu z reprezentatywnymi organizacjami pracodawców oraz organizacjami związkowymi w celu wypracowania strategii rozwoju gospodarczego Bydgoszczy. Jednym z jej elementów powinno być ustalenie długofalowych rozwiązań dotyczących naliczania podatków lokalnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

 1. Budowa portu multimodalnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – w Emilianowie k. Bydgoszczy.

    Pan Roman Rogalski złożył wniosek dotyczący omówienia podczas posiedzenia Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego, tematu dotyczącego budowy portu multimodalnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – w Emilianowie k. Bydgoszczy. Ustalono, że posiedzenie Zespołu odbędzie się 26.11.2018 r. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali:

 • Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 • Prezydent Bydgoszczy,
 • Prezes Zarządu Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego,
 • Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu,
 • Wójty Gminy Nowa Wieś Wielka,
 • Prezes Zarządu PKP S.A.

 

 1. Szkolenie pt. „Techniki interwencji i socjotechniki stosowane w kryzysie społecznym”.

Szkolenie dla członków K-P WRDS i członków zespołów roboczych odbędzie się w dniu 22.11.2018 r. w Centrum Konferencyjnym Daglezja Hotel w Przysieku.

 

 1. Projekt regulaminu K-P WRDS.

Członkowie Prezydium ustalili, że do 26.11.2018 r. organizacje wchodzące w skład Rady prześlą swoje uwagi do projektu nowego regulaminu K-P WRDS.

 

 1. Posiedzenie Zespołu ds. osób niepełnosprawnych przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego.

Inauguracyjne Posiedzenie Zespołu odbędzie się 3.12.2018 r. Przedmiotem obrad będzie problematyka dotycząca aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.