Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Uczestnicy posiedzenie Zespołu ds. osób niepełnosprawnych w ramach Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Paweł Bednarski
Uczestnicy posiedzenie Zespołu ds. osób niepełnosprawnych w ramach Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Paweł Bednarski

I posiedzenie Zespołu ds. osób niepełnosprawnych w ramach Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

I posiedzenie Zespołu ds. osób niepełnosprawnych w ramach Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego obyło się 3 grudnia 2018 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, w Bydgoszczy.

 

Tematem posiedzenia była: „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych – możliwości zwiększenia udziału pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością wśród ogółu zatrudnionych”.

 

Podczas posiedzenia przedstawione zostały następujące prezentacje:

  1. „Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim” – Łukasz Jaworski, Wicedyrektor ds. Poradnictwa Zawodowego i Pośrednictwa Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu;
  2. „Analiza zatrudnienia osób niepełnosprawnych orzeczonych w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 r.” – Tomasz Kamiński, doradca zawodowy w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

 

Podczas dyskusji omówiono kierunki oraz możliwości podjęcia pracy przez osoby niepełnosprawne.

 

W części organizacyjnej posiedzenia przyjęto regulamin Zespołu ds. osób niepełnosprawnych oraz dokonano wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Zespołu. Na Przewodniczącą Zespołu wybrana została Pani Aleksandra Poeplau, Pełnomocnik Wojewody ds. Osób Niepełnosprawnych i Rodziny, reprezentująca stronę rządową.

 

Na Wiceprzewodniczącą Zespołu wybrana została Pani Aleksandra Gromadzka, Członek Prezydium Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”, reprezentująca stronę pracowników.

 

Uczestnicy posiedzenie Zespołu ds. osób niepełnosprawnych w ramach Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Paweł BednarskiUczestnicy posiedzenie Zespołu ds. osób niepełnosprawnych w ramach Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Paweł BednarskiUczestnicy posiedzenie Zespołu ds. osób niepełnosprawnych w ramach Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Paweł BednarskiUczestnicy posiedzenie Zespołu ds. osób niepełnosprawnych w ramach Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Paweł BednarskiUczestnicy posiedzenie Zespołu ds. osób niepełnosprawnych w ramach Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Paweł BednarskiUczestnicy posiedzenie Zespołu ds. osób niepełnosprawnych w ramach Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Paweł BednarskiUczestnicy posiedzenie Zespołu ds. osób niepełnosprawnych w ramach Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Paweł BednarskiUczestnicy posiedzenie Zespołu ds. osób niepełnosprawnych w ramach Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Paweł BednarskiUczestnicy posiedzenie Zespołu ds. osób niepełnosprawnych w ramach Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Paweł BednarskiUczestnicy posiedzenie Zespołu ds. osób niepełnosprawnych w ramach Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Paweł BednarskiUczestnicy posiedzenie Zespołu ds. osób niepełnosprawnych w ramach Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Paweł Bednarski