Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Członkowie K-P WRDS, fot. Jacek Nowacki

VII posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Ostatnie w tym roku posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego odbyło się 19 grudnia 2018 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

 

Głównym tematem posiedzenia było podsumowanie działań Rady w 2018 r.

 

W 2018 r. odbyło się 26 spotkań w ramach Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego:

7 posiedzeń plenarnych,

12 posiedzeń Prezydium,

6 posiedzeń zespołów problemowych,

1 konferencja.

 

Przyjęto 25 dokumentów:

16 uchwał,

5 stanowisk,

1 opinię,

3 stanowiska zespołów problemowych.

 

Wśród najważniejszych tematów podejmowanych przez K-P WRDS należy wymienić sprawy:

  • budowy portu multimodalnego w województwie kujawsko-pomorskim;
  • budowy drogi ekspresowej S10 oraz sposobów jej finansowania;
  • skutków wprowadzenia reformy systemu oświaty;
  • realizacji budowy stopnia wodnego Siarzewo;
  • wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej, inspekcji sanitarnej.

 

18 września 2018 r. w Ciechocinku odbyła się konferencja pt.: „Uwarunkowania i ograniczenia dynamicznego rozwoju regionu Kujaw i Pomorza w kontekście polityki zrównoważonego rozwoju kraju”, organizowana w ramach funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

 

Na koniec spotkania nastąpiło przekazanie przewodnictwa w Radzie Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotrowi Całbeckiemu przez dotychczasowego Przewodniczącego Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza.

 

Członkowie K-P WRDS, fot. Jacek NowackiCzłonkowie K-P WRDS, fot. Jacek NowackiCzłonkowie K-P WRDS, fot. Jacek NowackiCzłonkowie K-P WRDS, fot. Jacek NowackiCzłonkowie K-P WRDS, fot. Jacek NowackiCzłonkowie K-P WRDS, fot. Jacek NowackiCzłonkowie K-P WRDS, fot. Jacek NowackiCzłonkowie K-P WRDS, fot. Jacek NowackiCzłonkowie K-P WRDS, fot. Jacek NowackiCzłonkowie K-P WRDS, fot. Jacek NowackiCzłonkowie K-P WRDS, fot. Jacek NowackiCzłonkowie K-P WRDS, fot. Jacek NowackiCzłonkowie K-P WRDS, fot. Jacek NowackiCzłonkowie K-P WRDS, fot. Jacek NowackiCzłonkowie K-P WRDS, fot. Jacek NowackiCzłonkowie K-P WRDS, fot. Jacek NowackiCzłonkowie K-P WRDS, fot. Jacek NowackiCzłonkowie K-P WRDS, fot. Jacek NowackiCzłonkowie K-P WRDS, fot. Jacek NowackiCzłonkowie K-P WRDS, fot. Jacek NowackiCzłonkowie K-P WRDS, fot. Jacek NowackiCzłonkowie K-P WRDS, fot. Jacek NowackiCzłonkowie K-P WRDS, fot. Jacek NowackiCzłonkowie K-P WRDS, fot. Jacek NowackiCzłonkowie K-P WRDS, fot. Jacek NowackiCzłonkowie K-P WRDS, fot. Jacek NowackiCzłonkowie K-P WRDS, fot. Jacek Nowacki