Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

IX Posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

IX Posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W dniu 6 października 2017 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się IX Posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

 

Główne tematy posiedzenia:

1. Sprawy organizacyjne w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa;

2. Przyjęcie wypracowanych przez Zespół ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa stanowisk w sprawie:

  1. opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe,
  2. obowiązku uiszczania składek zdrowotnych.

 

Jednym z głównych tematów posiedzenia było przekształcenie  Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnej  w Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

 

Na wniosek pana Leszka Walczaka członka K-P WRDS, zaproszono na posiedzenie Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy pana Grzegorz Smytry oraz przedstawicieli Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Agencji Rynku Rolnego.

 

Prezydium K-P WRDS ustaliło, że pan Leszek Walczak podejmie próbę rozstrzygnięcia sprawy w drodze negocjacji z dyrektorem KOWR. W przypadku braku porozumienia stron wniosek zostanie ponownie przedstawiony K-P WRDS.

 

Kolejnym tematem obrad były wypracowane przez Zespół polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa stanowiska w sprawie:

  • Ubezpieczenia chorobowego dla przedsiębiorców, które zdaniem Rady powinno być obligatoryjne, a termin opłaty składki nie powinien mieć wpływu na wypłatę zasiłku chorobowego
  • Sytuacji gdy obowiązkiem do objęcia ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczony uzyskuje więcej niż jeden przychód, składka ubezpieczenia powinna być naliczana od osoby a nie od każdego tytułu przychodu.

 

Prezydium K-P WRDS ustaliło, że stanowiska te zostaną poddane pod obrady i głosowanie na najbliższym posiedzeniu plenarnym K-P WRDS w dniu 9 października 2017 r.

 

IX Posiedzenie Prezydium Kujawsko - Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego IX Posiedzenie Prezydium Kujawsko - Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego IX Posiedzenie Prezydium Kujawsko - Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego IX Posiedzenie Prezydium Kujawsko - Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego IX Posiedzenie Prezydium Kujawsko - Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego IX Posiedzenie Prezydium Kujawsko - Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego IX Posiedzenie Prezydium Kujawsko - Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego