Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Uczestnicy posiedzenia Zespołu ds. ochrony zdrowia
Uczestnicy posiedzenia Zespołu ds. ochrony zdrowia

III posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego

W dniu 5 października 2017 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3, odbyło się III posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego.

 

Tematem posiedzenia było:

  1. Wniosek Komisji Międzyzakładowej WZZ „Sierpień 80” w sprawie przeprowadzenie przez Dyrektor K-P NFZ kontroli w Samodzielnym Publicznym ZOZ w Mogilnie;
  2. Realizacja Ustawy przez Ministra Zdrowia o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia;
  3. Wypracowanie przez Zespół stanowisk w przedmiotowym zakresie.

 

Ustalenia:

Wypracowano Wniosek  Zespołu ds. Ochrony Zdrowia dotyczący Ustawy z dnia 8 czerwca 2017r o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, który zostanie przedstawiony na najbliższym posiedzeniu Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego.

 

Uczestnicy posiedzenia Zespołu ds. ochrony zdrowiaUczestnicy posiedzenia Zespołu ds. ochrony zdrowiaUczestnicy posiedzenia Zespołu ds. ochrony zdrowia