Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

uczestnicy posiedzenia K-P WRDS
uczestnicy posiedzenia K-P WRDS

VI posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W dniu 9 października 2017 roku w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3, odbyło się VI w tym roku posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

 

Głównymi tematami posiedzenia były:

 

  1. Przyjęcie wypracowanych przez Zespół ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa stanowisk w sprawie:

1) opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe,

2) obowiązku uiszczania składek zdrowotnych;

  1. Przedstawienie przez Zespół ds. ochrony zdrowia informacji dotyczących realizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w tym o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia;
  2. Przekazanie przez Pan Andrzeja Robakowskiego – Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy członkom Rady informacji o:

1) sposobie realizacji Ustawy wprowadzającej Krajową Administrację Skarbową,

2) sytuacji płacowej pracowników KAS;

  1. Przyjęcie Uchwały Nr 4/2017 Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych zespołów problemowych;

 

Ustalenia:

 

  1. Przedstawione przez Zespół ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa stanowiska, z powodu zgody wszystkich członków, nie zostały przyjęte przez Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego;
  2. Przewodnicząca Zespołu ds. ochrony zdrowia przedstawiła Wniosek wypracowany przez Zespół;
  3. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) to połączenie administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. Reforma dotychczasowych struktur umożliwiła lepsze wykorzystanie ich zasobów kadrowych, finansowych i organizacyjnych. W naszym województwie KAS skupia prawie 3 tys. pracowników.
    Administracja podatkowa, skarbowa i celna została objęta regulacją wyrównania wynagrodzeń.
  4. Rada przyjęła uchwałę Nr 4/2017 zmieniającą uchwałę Nr 4/2016 z dnia 14.03.2016 r. w sprawie powołania stałych zespołów problemowych, zmienioną uchwałą Nr 5/2016 z dnia 24.10.2016 r. i uchwałą nr 1/2017 z dnia 17.02.2017 r.

 

uczestnicy posiedzenia K-P WRDSuczestnicy posiedzenia K-P WRDSuczestnicy posiedzenia K-P WRDSuczestnicy posiedzenia K-P WRDSuczestnicy posiedzenia K-P WRDSuczestnicy posiedzenia K-P WRDSuczestnicy posiedzenia K-P WRDSuczestnicy posiedzenia K-P WRDSuczestnicy posiedzenia K-P WRDSuczestnicy posiedzenia K-P WRDSuczestnicy posiedzenia K-P WRDS