Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Członkowie i goście Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa
Członkowie i goście Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa

II posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego

W dniu 26 września 2017 r. o godz. 9:30 w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3, odbyło się posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa.

 

Tematyką posiedzenia było:

  1. niewypłacanie mikroprzedsiębiorcom przez ZUS świadczeń chorobowych w przypadku opłacenia przez przedsiębiorców składek z opóźnieniem;
  2. obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w sytuacji gdy w ramach jednego z tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczony uzyskuje więcej niż jeden przychód.

 

Ustalenia:

Wypracowano 2 stanowiska, które zostaną przedstawione K-P WRDS na najbliższym posiedzeniu planarnym:

  1. w sprawie opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe:

Ubezpieczenie chorobowe dla mikroprzedsiębiorców powinno być obligatoryjne, a termin opłaty składki nie powinien mieć wpływu na wypłatę zasiłku chorobowego;

  1. w sprawie obowiązku uiszczania składek zdrowotnych:

W sytuacji gdy obowiązkiem do objęcia ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczony uzyskuje więcej niż jeden przychód, składka ubezpieczenia powinna być naliczana od osoby a nie od każdego tytułu przychodu.

 

Ustalono również, że na posiedzenie K-PWRDS zaproszeni zostaną Parlamentarzyści z regionu, w sprawie konsultacji nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym. Kwestią budzącą duży niepokój jest również  konieczność zmiany przepisów dotyczących wypłaty zasiłku chorobowego.  przez ZUS, a nie przez pracodawcę przez pierwsze 33 dni niezdolności do pracy.

 

Członkowie i goście Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwaCzłonkowie i goście Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwaCzłonkowie i goście Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwaCzłonkowie i goście Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwaCzłonkowie i goście Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwaCzłonkowie i goście Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwaCzłonkowie i goście Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwaCzłonkowie i goście Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa