Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

IV spotkanie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - fot. Beata Wiśniewska
IV spotkanie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego – fot. Beata Wiśniewska

IV spotkanie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W dniu 24 kwietnia 2017 r. o godz. 10:00 w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się IV spotkanie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, którego tematem było:

 

 1. Wypracowanie wspólnego stanowiska mającego na celu wyeliminowanie nieprawidłowości dotyczących działania organu prowadzącego bydgoskie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe, jakim jest miasto Bydgoszcz,
  w zakresie współpracy przez ten organ oraz podległe mu jednostki oświatowe ze związkami zawodowymi działającymi w dziedzinie oświaty;
 2. Wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie uniemożliwienie przez władze miasta Bydgoszcz opiniowania arkuszy organizacyjnych przez organizacje związkowe;
 3. Sytuacja NITRO-CHEM w związku z odwołaniem Tomasza Ptaszyńskiego z funkcji Prezesa;
 4. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
  z działalności Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego przygotowanego przez Biuro Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego za rok 2016;

 

Ustalono:

 1. Zespół ds. edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego, wypracuje stanowisko nt. działań podejmowanych przez Prezydenta Bydgoszczy dot. utajnienia imion i nazwisk nauczycieli w przekazywanych związkom zawodowym do zaopiniowania arkuszach organizacyjnych. Zostanie ono skonsultowane drogą korespondencyjną i przyjęte na najbliższym posiedzeniu WRDS.
 2. Leszek Walczak – Przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” prześle do Biura Komunikacji Społecznej projekt stanowiska dot. odwołania prezesa Nitro-Chemu. Zostanie ono również skonsultowane drogą korespondencyjną i przyjęte na najbliższym posiedzeniu K-PWRDS.
 3. Przyjęto sprawozdanie z działalności K-PWRDS za 2016 r.
 4. W związku z wejściem w życie ustawy dot. sieci szpitali i spodziewanym uchwaleniem aktów wykonawczych, zwołany zostanie zespół ds. ochrony zdrowia, który wypracuje rekomendacje w tej sprawie, które zostaną przyjęte na posiedzeniu plenarnym K-PWRDS.