Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

V posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
V posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

V posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W dniu 31 maja 2017 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się V posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, którego temat było:

 

  1. Wykonanie planu pracy założonego dla K-P WRDS w I półroczu 2017 r.
  2. Założenia do realizacji programu pracy K-P WRDS w II półroczu 2017 r.
  3. Przyjęcie trybu stanowisk z posiedzenia Zespołu ds. edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 30 maja 2017 r.
  4. Sprawy organizacyjne plenarnego posiedzenia, które odbędzie w dniu 23 czerwca 2017r.

Ustalenia:

  1. W I półroczu odbyły się 3 zaplanowane posiedzenia plenarne.
    Nie podjęto jedynie tematu „Innowacje i transfer wiedzy do przedsiębiorstw w kontekście współpracy przedsiębiorców z uczelniami, wydatkowania środków unijnych dla przedsiębiorstw. Zwiększenie współpracy w obszarze gospodarka-nauka. Poszukanie impulsów do zintensyfikowania tej współpracy naukowców z przedsiębiorcami, niezbędnej do utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki na europejskim i światowym rynku. Problemy z konkursami w RPO na innowacje; informacja, na ile definicja innowacji jest kłopotliwa dla przedsiębiorców starających się o środki UE innowacji i transferu wiedzy do przedsiębiorstw w kontekście współpracy z przedsiębiorcami i uczelniami”.
  2. Zachodzi konieczność podjęcia na najbliższych posiedzeniach K-P WRDS tematów związanych ze zdrowiem, w tym dotyczących między innymi ustawy wprowadzającej sieci szpitali, sytuacji finansowej w placówkach zdrowia, jak również refundacji za leki.
  3. Podjęto decyzję przyjęcia stanowisk z posiedzenia Zespołu ds. edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego w trybie obiegowym jako stanowisko Rady K-P WRDS. Omówiono i zatwierdzono program posiedzenia plenarnego K-P WRDS w dniu 23 czerwca 2017 r.

 

V posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu SpołecznegoV posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego