Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Logo Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

I posiedzenie Zespołu ds. edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego

W dniu 16 maja 2017 r. o godz. 11:00 w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3, odbyło się I posiedzenie Zespołu ds. edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego. Tematem posiedzenia było wypracowanie wspólnego stanowiska mającego na celu wyeliminowanie działań organu prowadzącego bydgoskie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe, jakim jest miasto Bydgoszcz, w zakresie opiniowania arkuszy organizacyjnych przez organizacje związkowe. Na posiedzenie zostali zaproszeni przedstawiciele Urzędu Miasta w Bydgoszczy.

 

Zespołowi nie udało się wypracować wspólnego stanowiska w przedmiotowej sprawie. Ustalono, że wypracowaniem projektu stanowiska zajmie się zespół złożony z:

Sławomira Wittkowicza – Wiceprzewodniczący Zespołu ds. edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego;

Barbary Belickiej i dziedzictwa narodowego; – członek Zespołu ds. edukacji, kultury

Małgorzaty Chylewskiej i dziedzictwa narodowego  – członek Zespołu ds. edukacji, kultury.

 Opracowane przez ww. osoby stanowisko, które zostało zaakceptowane przez  pozostałych członków Zespołu, przekazano na posiedzenie plenarne K-P WRDS.