Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Krzysztof Matela Business Centre Club, fot. Beata Wiśniewska
Krzysztof Matela Business Centre Club, fot. Beata Wiśniewska

III zdalne posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego odbyło się 15 grudnia 2020 r.

 

Głównymi tematami posiedzenia były sprawy organizacyjne, w tym:

  1. Podsumowanie działalności K-P WRDS w roku 2020. Prezentację przedstawiającą podsumowanie pracy Rady przedstawił Pan Andrzej Arndt, Przewodniczący K-P WRDS, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. (prezentacja)
  2. Przekazanie przewodniczenia Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego.

 

Zgodnie z uchwałą nr 1219 Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie kolejności przewodniczenia Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego, nowym przewodniczący K-P WRDS został  Pan Krzysztof Matela – przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców, Wiceprezes Zarządu BCC, Kanclerz Loży Bydgoskiej BCC.

 

Pan Matela będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady od dnia 22 grudnia 2020 r.  do dnia 22 grudnia 2021 r.

 

Krzysztof Matela Business Centre Club, fot. Beata WiśniewskaAndrzej Arndt Forum Związków Zawodowych, fot. Beata WiśniewskaLeszek Walczak Region Bydgoski NSZZ Solidarność, fot. Beata WiśniewskaSebastian Gawronek Region Bydgoski NSZZ Solidarność, fot. Beata WiśniewskaRoman Rogalski Nadwiślański Związek Pracodawców Lewiatan, fot. Beata WiśniewskaHalina Peplińska Forum Związków Zawodowych, fot. Beata WiśniewskaMirosława Kaczyńska Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, fot. Beata WiśniewskaZbigniew Ostrowski Wicemarszałek Województwa, fot. Beata WiśniewskaHarald Matuszewski Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, fot. Beata WiśniewskaPodsumowanie działalności K-P WRDS za rok 2020, fot. Beata Wiśniewska